Rok 2019 naše „duchovní cesta“

Rok 2019 bude podle mě zajímavý, nejen tím, že nás bude stavět do situací, kdy budeme mít příležitost skutečně se zaměřovat na  vlastní prožitky, ale bude nás navíc učit, abychom se zbytečně nezabývali výsledky toho co děláme, ale více si právě užívali tu cestu k nim….. Abychom se zbytečně neutápěli v teoretickém plánování omezeném „rozumem“, ale více si užívali toho, co skutečně prožíváme a když budeme to, co děláme dělat opravdu v plném nasazení, ať je to třeba obyčejné mytí nádobí, krájení cibule, věšení prádla nebo zalévání květin….budeme plně přítomni ve vlastním životě, nebudeme přicházet zbytečně o energii, budeme svěží a spokojení.

Protože jediné, co je opravdu skutečné v daný okamžik, je to, co právě děláme, bez ohledu na to, jak je to oceňováno penězi, společensky, intelektuálně…… 

Proto, když se budeme učit zaměřovat se na ty drobné zdánlivě bezvýznamné činnosti, budeme je dělat zároveň uvolnění, koncentrovaní, bez očekávání výsledků pochvaly a zisku, budeme opravdu prožívat „duchovně“ svůj vlastní život.

Právě tento rok nás bude učit, abychom vše co víme, prakticky dělali, abychom všechny vědomosti a znalosti vnášeli do života. Všechno, co víme, o čem přemýšlíme, co čteme, posloucháme a neuplatňujeme to v každodenních činnostech je zbytečný balast, který nás vlastně omezuje.

Duchovní postup je jen to, co děláme v běžném životě. To, co se dozvíme, nebo naučíme na nějakém „duchovním semináři“ je skutečně duchovní jen když to dokážeme ulatňovat v běžných situacích. Jinak je to plýtvání časem, energií, je to vlastně útěk a ne duchovní postup.

Učit se být opravdoví, pokorní, bez zbytečného patosu a potřeby hodnocení to bude úkolem tohoto roku.

Cokoliv nám život přinese bychom měli uchopit jako výzvu a možnost prožitku, byť by to nebylo z okamžitého úhlu pohledu zrovna příjemné.

Měli bychom se učit rozlišovat, kdo jen tlachá a staví se do pozice „učitele“, byť jeho běžný život není naplněn skromnými skutky a pokorou a kdo jde opravdu duchovní cestou byť se do role učitele nestaví, staví ho do ní Život sám. Nemusíme se bát, že to nerozlišíme, pokud budeme sledovat činy a ne pouhá slova, poznáme člověka s otevřeným Srdcem i myslí, který nepotřebuje nikoho manipulovat a ovlivňovat, který prostě duchovní skutečně je.

Takový bude cítím to, rok 2019. Přeji Vám kéž ho prožijete tak, že se skutečně obohatíte! Aloha!