Být trochu jako voda…..

Často „tlačíme na pilu“, stále něco řešíme, máme velká očekávání, chceme mít jistotu,  vidíme situace jen z jednoho úhlu pohledu…..a tím přicházíme o energii a nejsme spokojení, vyrovnaní, ani zdraví….

Voda v potůčku prostě jen teče… pokud nevyschne nebo nezamrzne…. a když na své cestě potká další potok, prostě se s ním spojí a teče dál….  a potom potká řeku, spojí se s řekou, řeka teče dál až doteče do moře a spojí s ním, a v moři potom proudí už slaná, neřeší, jestli bylo lepší když byla ptotkem, nebo když byla sladká… prostě zůstává vodou a to jí stačí….

Kdybychom byli trošku jako ta voda…. nechali se nést životem, tolik netlačili, tolik neusilovali, více se zaměřovali na průběh, než na výsledek,  snadněji bychom přijímali změny, asi bychom byli šťastnější …..

Být trochu jako voda…. Aloha!