Ůplněk 30. dubna 2018…. síla energie

30. dubna 2018 nastane úpněk Měsíce ve Štíru a zároveň to  je den, kdy se „pálí čarodějnice“….. no bude to  tentokrát velká síla… síla jaká asi?  Síla úplňku ve Štíru, který nese energii  otázek kolem Života a Smrti, sílu podvědomí a nevědomí, sílu sexuality, zároveň noc před 1. květnem se pálí čarodějnice… zvyk pocházející z minulosti, kdy se opravdu oslavovalo pálení nepohodlných lidí, kdy inkvizice vyzývala k ničení toho, co ohrožovalo postavení katolické církve, to, co obsahovalo tradici pohanskou, moudrost a zkušensot předků, jakousi alternativu ke zkostantělému obrazu světa, k rigidnímu  netolerantnímu přístupu k životu…  

Oheň je nejen symbolem zmaru, zničení, ale také symbolem tepla, očisty skrze zničení… bájný Fénix prošel ohněm a povstal znovuzrozený očištěný, osvobozený od minulosti…..nejprve ale musel  o vše skrze oheň přijít…

Toto vše v sobě ponese letošní úplněk 30.4.2018… numerologicky to je energie tvořivého přístupu k zásadním věcem, situacím v našem životě.

Celkově bych proto tento den trávila nějak ztišeně, nic rozhodujího neřešila, spíše se zkldinila, relaxovala, připravoval se na symbolický večer, noc, kdy rozhodně nebude příznivé období k tomu, abychom se oddávali alkoholu a nezávaznému křepčení. Posedět u ohně, rozjímat, ztišit emoce, posilovat v sobě Pokoru a Naději, to je pro tento den a večer i noc příznivé a zcela jistě nám to přinese prospěch.

Take to není období vhodné pro lékařské zákroky, pro sběr bylin, jediné, co je dobré nyní sbírat jsou kořeny.. proto kořen pampelišky sebraný a požitý v tomto dni nás očistí a osvěží. A nepodléhejme strachu, pokud by nás napadaly poněkud depresívní myšlenky, prostě je zkusme přijmout, ale nebrat moc vážně, ony nás zase opustí….Aloha!