O čem dnes přemýšlím: začaly pohybové kurzy….

11. září 2017 začaly opět pohybové kurzy v Chrudimi… cvičíme každé pondělí a čtvrtek…. a tak nějak mi ve čtvrtek po cvičení naskočilo, že se takto ke cvičení scházíme vlastně již více než 30 let… a věřím, že ještě dalších 30 let to tak bude…. 

Začínaly jsem jako dívenky, potom mladé ženy, mezitím nějaké  porody a mateřské  dovolené, děti školou povinné, děti dospívající, nyní často již vnoučata… ale jak se sejdeme v tělocvičně, prostě jsme stále stejné, hudba, pohyb, to nás stále spojuje a dělá nám velikou radost… od „jazzgymnastiky“ , přes  “ aerobik“ , „danc aerobik“, ..k dnešímu intuitivnímu tanci, čikungu a taojoze a naše relaxace a meditace nakonec jsou třešničkou na dortu… … mění se to, vyvíjí se to, ale  podstata zůstává stejná…a za to jsem vděčná… a děkuji za to… Aloha….