Zatmění Slunce 21.8.2017..malé zamyšlení…

Datum 21.8. je samo o sobě velice silné… vzpomeňme třeba    21.8.1770 James Cook formálně prohlásil východní Austrálii za britskou …21.8.1911 byla ukradena Mona LIza z Louvru…..21.8.1942 začala bitva u Stalingradu…

21.8.2968….21.8.2008 vítězí Barbora Špotáková na Olympiádě…21.8.1893 se narodil Bugs Moran chicagský ganster……21.8.1984 se narodila zoěvačka Alizéé…..21.8.1986 se narodil  běžec Usain Bolt….

Letos 21.8.2017 nastane zatmění Slunce … bude viditelné nad územím USA –  začíná v ranních hodinách v severním Pacifiku a končí v Atlantickém oceánu odpoledne.  Stín Měsíce postupně přejde přes Oregon, Idaho, Wyoming, Nebrasku, Kansas, Missouri, Kentucky, Tennessee, Severní Karolínu, Georgii a Jižní Karolínu. Nejdéle potrvá zatmění ve státě Kentucky: 2 minuty 40 sekund. Zajímavé je, že další zatmění Slunce nastane potom za 7 let, v roce 2024 a bude také nad USA, ale bude postupovat v opačném směru než letos,  přes území USA…

Zatmění Slunce má určitou symboliku, životodárné Slunce bude zakryté, nebude nějakou dobu ze Země vidět, tedy jeho paprsky přestanou na nějakou dobu na určitou část Země dopadat….

Světlo, symbol života, Tma, symbol smrti…. dva protipóly, vytvářející Jednotu…. tak, jako začíná a končí život jedince, tak  začíná a končí život civilizace…. vždyť konců civilizace je pospáno mnoho… byly to vždy částečné konce, nikoliv absolutní: konec Atlantidy, konec říše Aztéků, konec říše římské, konec dalších říší….. až do současnosti… na ruinách těchto říší vyrostly říše další…. žádný strom neroste do Nebe – říkávala babička a měla pravdu, vždyť každý „systém“ má své hranice, své meze růstu… když dosáhne maxima, většinou končí a nastupuje systém další… to je vývoj… 

Tyto konce bývají  často spojovány se zatměním Slunce…. je zajímavé se podívat na současné USA, nad kterými má nejbližší zatmění Slunce nastat… nový prezident, který dost rozděluje celou společnost svými postoji a výroky…. často o zaručení absolutního prospěchu pro obyvatele USA…. sice jsou to jen slova, ale slovo předchází čin… obecně prospěch jednoho bez ohledu na prospěch dalších nemůže vést ke skutečnému štěstí, ke skutečnému blahobytu….to porušuje Vesmírné zákony…. když to vezmu z hlediska „zpráv“ z médií, Korea vyhrožuje USA napadením jejích základen… zrovna v době před zatměním… někdo si může říkat: to jsou divné konstrukce, ale uvidíme, co letošní zatmění Slunce přinese…. nejen USA, ale celému lidstvu…..

My můžeme 21.8. 2017 na chvíli zastavit tok myšlenek, přestat s běžnými činnostmi a uchýlit se na pár okamžiků do rozjímání o pomíjivosti věcí v lidském životě, o věcech podstatných a nepodstatných, o Mírnosti, Skromnosti a Pokoře…o Laskavosti a Soucítění, o Lásce a Vděčnosti… a tak podpořit energii Harmonie, kterou symbolizuje číslo 2 v datu tohoto dne, podpořit energii Požehnání, kterou symbolizuje číslo 8 v datu tohoto dne .Aloha!