Cvičení mettá

Cvičení mettá je příjemné a účinné cvičení, které pomáhá rozpouštět staré nánosy emocí a bloků, které všichni máme… nejlépe je ho cvičit jednou denně vždy zhruba ve stejný čas…. já ho cvičím ráno, po probuzení…

 

 mettá – cvičení

 

ve stoji s povolenými koleny se lehce pohupuji , mohu zavřít oči, polohlasně si říkám:

 

Kéž jsem šťastná, kéž se cítím dobře

kéž jsou šťastní ti přede mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti za mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti nade mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti pode mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti vpravo ode mne, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti vlevo ode mne, kéž se cítí dobře

kéž jsou všichni šťastni, kéž se cítí dobře

kéž jsem šťastná, kéž se cítím dobře

 

mohu cvičit i v sedě a lehce pohupovat tělem, mohu říkat v duchu, ale nahlas je  cvičení účinější