Cvičení metta….pro udržování pocitu štěstí

Cvičení metta je stará technika, která vychází filozofie Jednoty a Ucelenosti… to znamená, že já se považuji za  součást celku, jímž je projevený život… pomáhá odstraňovat konflikt, křivdy, viny z našeho života, je jednoduchá, příjemná, logická.

Nejlépe je cvičit tuto techniku ve stoje.. s povolenými koleny, aktivním spodkem břicha, volnýma rukama… v tomto stoji rozostříme, zaměříme se na vlastní dech a potom začneme nejlépepolohlsem říkat:

Kéž jsem šťastný, kéž se cítím dobře

kéž jsou šťastni všichni přede mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastni všichni za mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastni všichni nade mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastni všichni pode mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastni všichni vpravo, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastni všichni vlevo, kéž se cítí dobře

kéž jsem šťastný, kéž se cítím dobře

kéž jsou všichni šťastni, kéž se cítí dobře.

 

Toto cvičení, pokud ho pravidelně  praktikujeme…  nejlépe každý den… nám pomáhá čistit minulost, přítomnost prožívat šťastně a také důvěřovat budoucnosti….