Vnitřní změna způsobuje změnu vnější – cvičení “ zahradníkem ve své zahradě“

Často se nám zdá, že něco v našem životě není takové, jaké bychom to chtěli mít…ať jsou to vztahy, zdraví, práce, finance, ….máme většinou v sobě vzorec: až se to, co se mi v životě nelíbí změní, budu spokojený…. a tak žijeme v začarovaném kruhu nespokojenosti, čekání na změnu zvnějšku a nic se neděje, maximálně se cítíme stále hůř a hůř…. změna zvenčí je i to, že by se měl změnit někdo jiný, třeba náš partnr, naše dítě, náš kolega…. to je zase ten začarovaný kruh…měnit mžeme jen a jen sebe! Nikoho a nic kromě sebe nelze změnit! Můžeme se do toho pustit…..

Jde o to začít měnit způsobů, jak já reaguji na dění kolem mě, na svět, jak uvažuji o sobě, o druhých…..tato změna může ovlivnit to, že se začnou měnit události, lidé v mém životě.

Dělat tyto změny na sobě není vůbec jednoduché, ale jde to.

Mohu třeba zkusit dělat toto jednoduché cvičení:

Představím si, že jsem třeba zahradník….a sleduji, jaké představy, obrazy zahrady  se mi objevují…. pokud mám dobrou představivost, mohu vidět zcela konkrétní prostor zahrady se stromy, keři, záhony, květinami, plodinami, …….a také přesně v jakém je zahrady stavu: pokud se necítím moc dobře, pravděpodobně moje zahrada nebude zrovna nejkrásnější, nejzrdavější….

A potom si začnu představovat, co mohu v té mé zahradě měnit: co přesadit, okopat, zalít, ostříhat….. začnu se prostě o tu svoji zahradu starat, začnu o ni pečovat, místo toho, abych lamentoval nad tím, v jak špatném je ta moje zahrada stavu….

Toto cvičení mohu dělat 3 minuty, 10 minut, půl hodiny….. jedno jak dlouho…. důležité je to, že to dělám, že se mění můj vnitřní prostor…….

Když budu cvičení opakovat po několik dní, nejlépe 21dní po sobě jdoucích, zcela jistě se změny unvitř mě odehrají a já je začnu vnímat i ve svém konkrétním životě. Jak v oblasti zdraví, tak ve vztazích, v práci, i v oblasti finanční a materiální….

A kdy s tím začít? Nejlépe teď hned!

Aloha!!!!