Energie druhého dubnového týdne 2013 – 8 až 14. dubna

Tento týden začíná datem 8.4.2013….. Boží požehnání pokud budeme jednat v souladu s vyšším řádem, budeme vnímat harmonii jako celek nejen sobecky pouze pro sebe…. a budeme přistupovat k tomu, co děláme tvořivě. hravě, lehce

další den je datum 9.4. 2013… tento den můžeme dokončit něco, co dokončit potřebujeme, co nemá zůstat nedokončeno, protože, pokud to nyní nedokončíme, bude následné dokončování táhnout a budou komplikace… tak s chutí do toho

den 10.4.2013… přináší energie „Já“…v dobrém slova smyslu, tedy bude dobré, když pro sebe něco uděláme, třeba si i odpočineme, srovnáme si v sobě co cítíme, také fyzické zdraví stojí za to abychom si ho všimli…

11.4.2013.. pokračují energie soustředění se na sebe…

12.4.2013…Já a ti druzí, to je energie tohoto dne… setkat se s přáteli, s blízkými, společně něco podniknout….

13.4…. sobota nabitá energií tvořivosti  a hravosti, třeba i úklidu, čištění, zkrášlování sebe i svého okolí…

14.4.2013… neděle na dokončování úklidu, nastolování pořádku, neděle vhodná pro meditaci na téma: Přijímám řád do svého života…

 

Krásný dubnový týden můžeme prožít, záleží jen na nás…. Aloha!!!