Adventní věnec, symbolika a poselství

Adventní věnec je asi součástí výzdoby téměř každého příbytku kolem nás…. zdobíme si každoročně věncem obydlí, ale tušíme co symbolizuje, jaké poselství nám přináší do doby Adventu? Věnec je vlastně kruh, tedy dokonalý tvar, který nemá konec ani začátek, symbolizuje nekonečnost bytí. Ten věnec je zpravidla vytvořen z větviček, které symbolizují přírodu, jejíž jsme součástí. Zdobíme ho dále různými plody, semínky, které symbolizují úrodu, plodnost. Navěnec obvykle přiděláváme 4 svíčky. 4 svíčky jako čtyři světové strany, když je spojíme pomyslnými přímkami, vznikne nám kříž, jež symbolizuje princip existence vesmíru: smrštění a rozpínání. Barvy svíček na tradičním věnci, by měly být fialové, symbolika nejyšší duchovní barvy, také barvy korunní čakry, tedy spojení s celkem, jehož jsme součástí, s Univerzem. Můžeme přidat i 5. svíčku doprostřed věnce, růžovou, ta značí střed, spojení, sdílení, bezpodmínečnou lásku a nevinnost. Zapalování svíček symbolizuje světlo, které osvěcuje temnotu, které přináší život, naději, lásku.

Vědět možná některé věci, nám může pomoci více jejich používání využít, procíit, prožít, ne jen jít po povrchu…. krásný Advent všem!