Andělské cvičení pro dnešní den: mantra smíření

Pro tento adventní čas je vhodné smiřování…. smiřování, to znamená smířit se sám se sebou, se svými činy, slovy, myšlenkami, strachy, pochybnostmi,…. abychom mohli potom naplno využít to, co nám symbolika a energie Vánoc přinášejí: nový život, světlo, lásku, naději….

V klidu se posadíme, zklidníme se několika nádechy a výdechy a potom se zrakem upřeným třeba na plamen svíčky opakujeme mantru smíření: Smiřuji se sám se sebou, se svojí minulostí, raduji se z přítomnosti a důvěřuji v budoucnost, děkuji.

Můžeme u toho sledovat vlastní pocity, mohou se m+nit od dost nepříjemných k velmi příjemným… tím, jak opravdově mantru a její význam chápeme a vnímáme….