Poselství Dejvá Li 3.říjen 2011

 

Moji milovaní,

 

Přichází doba, kdy můžete začít žít svobodně, láskyplně. Cestou k tomu je učit se znát sám sebe, přijmout se bez výhrad, na základě toho přijímat své blízké, zbavit se strachu a obav, bolesti a zranění.

Je doba příznivá obracet se do svého nitra místo ven, a tam, ve svém nitru hledat otázky i odpovědi. Učit se důvěřovat sami  sobě, svým pocitům, dát si právo na své představy, dát si právo na svá přání, učit se důvěřovat, že je přirozené žít podle svých představ, že je přirozené mít svá přání, věřit, že se plní.

Je psáno: „ Podle tvých přání staniž se.

Stane se vždy to, čemu věříte… jen často ani nevíte, čemu věříte, tak jste vzdáleni sami sobě.

Snažíte se stále k někomu přibližovat, být s někým, nebýt sám. To se ve skutečnosti toužíte přiblížit sami k sobě, být sami se sebou. Když se to budete učit, budete potom cítit i blízkost druhých, budete se cítit  bezpečněji a radostněji mezi druhými lidmi.

Učte se být laskaví a láskyplní sami k sobě, to vám přinese do života hojnost lásky, radosti, štěstí, zdraví, i hojnost materiální.

Vstávejte ráno s vděčností za probuzení  za začínající den, kdy můžete být sami se sebou, s druhými.

Usínejte s vděčností za prožitý den, že jste byli sami se sebou i s  druhými.

Pociťujte vděčnost za každý doušek vody, za každé sousto, které dáte do úst, za každý nádech i výdech,pociťujte vděčnost za všechny zkušenosti, za všechny pocity, to vám přinese  štěstí do života.

Život je dar a dary máte přijímat s vděčností, dary máte i rozdávat, radovat se z dávání i braní. Dávejte, aniž byste čekali cokoliv zpět a berte, aniž byste se cítili zavázáni. Za obojí pociťujte vděčnost. Přejte sobě i všem ostatním to nejlepší a věřte, že pokud máte srdce čisté, plné lásky, váš život bude plný lásky na všech úrovních.

 

S láskou Dejvá Li