Andělské cvičení pro dnešní den: učím se radovat se

Radost je neoddělitelná od našeho zdraví jak fyzického tak duševního. Bez radosti je život prázdný, šedý, nijaký. Ovšem umět se skutečně radovat není pro dospělého člověka žijícícho v naší materiálně vyspělé, přetachnizované a přeinformované společnosti snadné. Odevšad na nás útočí stres, zprávy plné tragédií a katastrof, předpovědí špatného počasí, špatné ekonomické situace, … a to vše způsobuje, že pociťujeme strach, obavy, pochybnosti a tyto pocity se s radostí nepotkávají. Radost, opravdová radost je veliký dar! Radost jako lék, jako zdroj štěstí, jako zdroj lásky je radost, která je spontánní. Je to radost malého détěte, které uvidí kaluž a přestože má bílé botičky, skočí do kaluže a raduje se z toho! Ano, není to z hlediska rozumu prospěšné ani pro botičky ani pro maminku, ale je to velice prospěšné pro dítě! Ono totiž prožívá svobodně svoji radost, poznává svět v jeho projevech a to je velice prospěšné i pro jeho zdraví! Obvyklá reakce maminky už pro dítě tak zdravá nebude, protože bude káráno, že dělá špatnou věc, že přidělává mamince práci, že je teď šeredně špinavé… a jeho podvědomí si to načte jako: když se chovám svobodně a radostně, nejsem přijatelný, tedy nejsem milovaný… a je tu blok jako hora! A my jsme těch bloků plní, proto se na chvíli sta%nme svobodnými dětmi schopnými ještě prožívat radost a skočme do té kaluže! Je to fakt príma!!!