Poselství od protinožců

… v Sydney jsem šla jedno odpoledne do muzea, kde jsem se seznámila se zajímavou Australankou a tak jsme od té doby čas od času zašly společně na čaj. Jednou odpoledne jsem na ni čekala v malé kavárničce a ona pořád nešla. Letělo mi hlavou, proč stále přitahuji lidi, kteří chodí pozdě. najednou se u stolku zastavil muž, sklonil se ke mě a řekl mi: “ Právě mám čas předpovědět vám budoucnost.“  Překvapeně jsem se na něj podívala a odpověděla, že čekám přítelkyni. “ Sedl si na židli vedle mě, vzal moji ruku, obrátil ji dlaní vzhůru a začal: “ Co vás přivedlo sem do kavárny, na tento kontinent, je osud. Je tu někdo, s kým jste se domluvila, že se tady setkáte. Dohodli jste se ještě dřív, než jste se narodili….Vaše dohoda byla uzavřena na nejvyšší úrovni vašeho věčného bytí. Dohodli jste se, že se nepotkáte dřív, než uplyne padesát let a to je teď. Až se setkáte, vaše duše se okamžitě poznají. To je vše, co vám mohu říct. Vstal a odešel. Byla jsem jako ohromená…….