Síla slova

Slovo je jedním z prostředků, kterým vydáváme energiii. Vše, co vyřkneme, zůstává zachováno ve Vesmíru, nic se nedá vzít zpět. Proto bychom měli být velice uvážliví, když používáme slova. I v Bibli se píše: „Na počátku bylo slovo…“ Slovo je tvůrčí duchovní silou. Také budhismus upozorňuje na zodpovědnost při používání slova, řeči. Tlachání, žvanění, kritizování, pomlouvání, to je všechno nesprávné nakládání slovy, které tomu, kdo takto slova používá vrátí v konkrétních situacích, které ho potkají. Navíc je důležité, co pod vysloveným slovem skutečně je, zda je slovo používáno k vyjádření toho, co je skutečně v nás, nebo je to jen vykalkulované, vyumělkované řečnění. Staré arabské přísloví praví: „Když mluvíš, měla by tvá slova být lepší než tvoje mlčení.“