Advent 2022…jak ho můžeme prožít….

Advent letos začne 27. 11. 2022

První adventní neděle bude ve velice silných energiích, které nám dají šanci dělat podstatné změny v nás samotných.

Na základě těch potom můžeme měnit svůj život….. velké šance ale znamenají také velkou „práci“, především na tom, abychom si uvědomovali a také přijímali, že za to jak žijeme, jak se cítíme po těle i emočně jsme zodpovědní jen a jen my sami, nikdo jiný za to nenese zodpovědnost….. uvědomit si, že přenášet zodpovědnost za naše štěstí na někoho jiného je zbytečné úsilí a jen ztráta energie…..

Celý Advent můžeme na tomto „pracovat“…. ovšem s vědomím, že je to proces, „cesta“, která vlastně nikdy nekončí…. ale mám za to, že stojí na tu cestu nastoupit a kráčet po ní….

Jak na to v praxi?

Například si uvědomovat, že kdyý budeme mít sklon někomu něco vyčítat, někoho obviňovat, prostě to neudělat…. pokud budeme mít pocit, že nám někdo křivdí, že nás někdo dost neoceńuje, uvědomit si to a tento psotoj opustit prostě tak, že si řekneme, že to nemá cenu, že musíme jinak nastavit hranice, učit se říci NE, nebo naopak ANO, že se budeme učit oceňovat sami a nebudeme to čekat od okolí….

Budeme se učit nedělat druhým to, co nechceme, aby oni dělali nám.

Budeme se učit neumožňovat druhým, aby něco dělali na náš úkor a sami nedělat nic na úkor druhých.

Aloha!