Úplněk v září 2021 a podzimní rovnodennost

21.9. 2021 nastane úplněk Měsíce – v Rybách…. budou to zajímavé energie: velký zmatek mezi tím, jak obhajovat a prosazovat zájmy vlastní a v opozici s tím zájmy celku.

Jak se domlouvat… jak skoubit zájmy celku se  zájmy jednotlivce a k tomu ty matoucí „Ryby“, které plují jednou sem, potom tam a zas jinam… pozor na vytváření iluzí a bludů…. budeme potřebovat pořádně se postavit nohama na Zem, zakořenit se, spojovat své potřeby a zájmy materiální, fyzické a duchovní, citové….

K tomu hned den po tomto úplňku nastane podzimní rovnodennost. Léto končí, začíná podzim, období sklizně toho, co jsme na jaře zaseli, v létě o to pečovali….. sklizně i toho, jak jsme mysleli, mluvili, cítili….

Doba lehkosti, bezstarostnosti  léta a prázdnin končí a nastává každodenní práce… tedy nejen ta, která nám přináší obživu, ale především práce na sobě samých….

22. 9. 2021 energie této rovnodennosti je směřující k dohodě, ke spolupráci, bez sobeckých záměrů, bez okamžitého zisku, domluvě , která přináší prospěch celku nejen nynějšímu, ale i celku dalších generací…. tedy veliká energie zodpovědnosti.

No, uvidíme, co nám přinese letošní podzim. Hodně toho můžeme ovlivnit svým jednáním, myšlením, cítěním.

K tomu nám pomůže věnovat se vyrovnávání první základní , kořenové čakry. Třeba chůzí naboso, vědomým zakořeňováním do Země skrze procítění i vizualizaci, meditací na první čakru…. 

Aloha