Advent 2020 bude významný.. pro nás pro všechny

Advent roku 2020 bude zcela jistě významný a úplně jiný, než Adventy let minulých.

Mám pocit, že bude rozhodující pro to, jaký potom bude celý roku 2021.

V období letošního Adventu budeme mít šanci a čas uvědomit si co je v životě podstatné, co nepodstatné a co zcela zbytečné….

Budeme mít také možnost podívat se do vlastní minulosti a bez emocí, bez výčitek a obviňování i křivd přijmout všechny chyby, které jsme udělali, přijmout všechny situace, kdy jsme možná zklamali, nebo byli zklamáni, přijmout své přednosti a také slabiny a přestat se zbytečně zabývat tím, co je pryč a co již nezměníme.

Budeme mít šanci uvědomit si, zda to, co chceme od druhých sami také děláme, zda nejen chceme brát, ale zda jsme schopni také dávat.

Budeme mít šanci si uvědomit že my jsme tvůrci svého života a jen my za vše, co děláme, co řekneme, co pomyslíme neseme zodpovědnost a následky.

Budeme mít šanci si uvědomit, zda opravdu chceme vytvářet vztahy, protože vztah je křehká květina, která se musí každodenně opečovávat… aby  vztah žil a byl naplňován. 

Budeme mít šanci si uvědomit, že naše zdraví a kvalita našeho života je jen naše věc. Pokud chceme být zdraví, jak fyzicky, tak i psychicky, musíme pro to něco dělat a nečekat, že to udělá někdo jiný.

Budeme mít možnost přestat hledat „pravdu“ a odpovědi u někoho, a začít to hledat u sebe, používat zdravý rozum, empatii a zkušenost.

Budeme mít možnost se zamýšlet nad Darem Života a zároveň nad jeho pomíjivostí a učit se tuto pomíjivost přijmout. Pokud se nám to podaří, velice se nám uleví, zbavíme se zbytečného lpění a obav.

Doba Adventu je dost dlouhá na to, abychom se těmito šancemi zabývali místo toho, abychom plýtvali časem a energií jen na to, co koupíme a co chceme dostat pod stromeček…

Přeji Vám skutečně Požehnaný adventní čas! Aloha!