Svatomartinské energie 2020

Svatomartinské energie 11.11.2020 budou určitě zajímavé!

Ostrost čtyř jedniček stojících vedle sebe dává tomuto dni skutečnou ostrost, přímost, až agresivitu sebeprosazení, také určitou zbrklost… ale i možnost vidět dobře cíl, správně mířit, rozpoznat podstatu věcí a událostí.

Dvě dvojky zřetelné a dvě dvojky „skryté“ poněkud ostrost jedniček zjemňují. Dvojka také dává možnost domlouvat se s druhými, nevidět jen vlastní egoistický zájem, ale také zájem druhých.

Dvojky nám pomáhají spolupracovat.

Asi se budou energie jedniček a dvojek trochu střetávat a můžeme se v nich trošku ztrácet.

Pokud udržíme na uzdě svoje sobectví a zbrklost, pokud využijeme energie harmonických dvojek, můžeme rozšířit svůj pohled na události a vidět širší souvislosti, to nás může obohatit a posunout vpřed.