Čeká nás den s magickým datem 9.9.2019!

Už brzy nás čeká den, kdy se bude psát datum 9.9.2019!

Energie tohoto data bude velice silná, hned 3 devítky v jednom dni!

Devítka nese energii Amen, tak býti má, děj se vůle Tvá ne má, energii dokončení, energii vyřešení, energii velkého posunu vpřed, také energii Pokory a Víry. Devítka je i číslem trpělivosti, opakem zbrklosti, číslem rozvážnosti.

A když je devítka několikrát v datu jednoho dne, vše toto se zesiluje. Numerologicky bych tento den pospala takto:

Amen. Buď vůle Tvá, ne má. Domluvme se spolu, hledejme cestu k porozumění, ke spolupráci, přinese to Požehnání mě i ostaním.

Tento den bychom tedy měli mít na paměti, že nějaké tvrdé sebeprosazování nás nedovede k příjemným pocitům ani ke smysluplným řešením a výsledkům.

Hned jak se probudíme, bychom si měli uvědomit, že jsme jen součástí něčeho velikého, že jsme závislí na celku, kterého jsme součástí, že pokud nebude prospívat celek, nebudeme prospívat ani my a to na všech úrovních: v rodině, v pracovním kolektivu, v národě, i jako součást Přírody a Všehomíra.

Také bychom měli mít na paměti, že dodržovat pravidlo: nedělej druhému, co nechceš aby dělal on  tobě, je cesta jediná cesta k opravdové spokojenosti a vyrovnanosti. Mít na paměti, že učit se  některé věci nechat plynout , neřešit je, odevzdat jejich řešení Prozřetelnosti je velice smysluplné a prospěšné. Ovšem také se učit poznat, kdy máme věci nechat plynout a kdy se naopak pustit do jejich řešení. 

Datum 9.9.2019 je tak silné, že se mohou dít zdánlivě věci, které se nám budou zpočátku zdát i nepříjemné, kdy budeme smutní co že se to stalo. Ale čas nám ukáže, že vše bylo tak jak mělo být, čas nás zbaví smutku a s časem přijde i porozumění a přijetí.

Přeji Vám, aby Vám den 9.9.2019 přinesl posun na cestě sebepoznání a na cestě ke spokojensoti! Aloha!