Jak si udržovat energii a tím vyrovnanost psychickou a fyzické zdraví

Tento  kalendářní rok začal ne příliš energeticky příznivě: energie jsou poněkud ostřejší, ani počasí nám moc nedává prostor k udržování si optimizmu a síly.

Počasí netypické pro období zimy u nás je na jedné straně příjemné tím, že není velká zima, ale na druhé straně chybí mráz, který splálí bacily a  sníh, který vše přikryje a ztiší, zjemní….

Události kolem nás jsou z povrchního pohledu „podstatné“, ale přitom nepodstatné…. narážím na dění v politce… koncentrace parlamentních a prezidnetnkých voleb v malém časovém úseku je opravdu energeticky náročná, protože nás to odvádí od podstatného – od vlastního života.

Nabízí se pocit, že politici mohou podstatně ovlivnit kvalitu našeho života. To je podle mě velký omyl. Určitě nás ti, kdo společnost na základě voleb řídí ovlivňují, ale ne tolik, kolik si většinou připustíme. Při boji o moc, tedy tu politickou vzniká nepříznivá energie tím, že se hraje na strunu emocí, nízkých pudů, strachů a na druhé straně velkých očekávání. Tam je obrovský prostor pro manipulaci a ovládání.

Jedinou cestou  je udržovatse  tak nějak ve vlastním středu – tedy nejít k žádnému pólu: ani k úplné pasivitě ani k přehnanému ztotožňování se s politikou. Brát to vše se zdravým odstupem, bez emocí, učit se být spíže mírně zúčastněným pozorovatelem. Můžeme toho hodně ovlivnit, ale ne všechno, co se děje. Jsou určité linie, řekla bych osudové, kterými musíme jako lidstvo, jako jednotlivci projít, nikoliv za odměnu či za trest, ale pro vlastní učení, pro rozvoj skrze uvědomování a zaujímání postojů, skrze činy.

Je důležité, abychom si udržovali energi, aby nás emoční a informační smog nezatěžoval více, než je nezbytné. K tomu je dobré všechno, co si neověříme na vlastní kůži, co neprožijeme, filtrovat. Nedělat unáhlené závěry, nepodléhat strachu ani euforii, udržovat se ve fyzické kondici cvičením, pohybem na čerstvém, vzduchu, dostatečně pít, jíst přirozenou stravu. Pravidelně relaxovat, usměrňovat toky svých myšlenek a také své emoce. Dobře spát. Je dobré před spaním neřešit žádné problémy, ani vlastní ani obecné. nechat to vše dni, který končí. Procházka, jemné cvičení, relaxace před spaním je užitečné, přínosné. Zklidní nás to, připraví na spánek. Před usnutím doporučuji malou formulu: Děkuji za den, který končí, odevzdávám se spánku, který mi dodá energii, který mě osvěží. Děkuji.

Tak Vám přeji příjemné dny i noci a hlavně pevné zdraví fyzické i psychické!  A pamatujte že v Cestě je cíl! Aloha!