Hladová zeď v Praze….

V roce 1360 až 1362 nechal král Karel IV. vybudovat v Praze tak zvanou Hladovou zeď…. stavěla se z opuky, který se těžil na petřínském vrchu a účelem byl obrana Menšího Města Pražského, současné malé Strany, a také sídla krále – Pražského hradu.

K této zdi se váže pověst, podle které král Karel při výstavbě zdi zaměstnal pražskou chudinu po té, co zde vypukl hladomor, aby následky hladomoru pomohl lidem zmírnit…

Ať už je na pověsti pravdy více, nebo méně, rozhodně už tím, že pověst vznikla dokazuje, že král Karel byl považován za dobrého panovníka, který cítil zodpovědnost za lid, který mu byl poddaný…. no možná by se nad tím dnešní volení správci našeho státu mohli zamyslet.. tedy nad tou ZODPOVĚDNOSTÍ za vládnutí…..