Poselství Světelného průvodce Dejvá Li pro rok 2016

Milovaní,
rok 2015 byl rokem, kdy se začalo viditelně projevovat v obecnější rovině působení zákona příčiny a následku. Tedy principu, který ukazuje, že cokoliv je myšleno, cokoliv je vysloveno, cokoliv je učiněno, přináší to konkrétní následky a ten, kdo pomylel, vyslovil, učinil, tyto následky ve svém životě dříve či později zažije.

Toto se týká jak jednotlivců a jejich životů, tak celých skupin: rodin, kolektivů, národů ,států, světadílů…. pomyšlené, vyslovené, učiněné vždy nese následky a ty se mohou projevit i s velkým časovým zpožděním… tedy i přes to, že je dávno zapomenuto co bylo pomyšleno, vysloveno, učiněno….

Rok 2016 bude rokem, kdy se bude i nadále viditelně působení zákona příčiny a následku projevovat a ovlivňovat životy jednotlivců, ale i celých národů, států, světadílů. Zákon příčiny a následku není nějakým trestem, ale projevením Prozřetelnosti, která nás učí zodpovědnosti, pokoře a vděčnosti….

Proto bude i v tomto roce důležité, abyste především dali na vlastní zkušenost, na vlastní zdravý rozum, abyste nepřejímali bez rozvahy a prověřování informace k vám přicházející, abyste nedělali rychlé a zbrklé soudy a závěry, abyste se nenechávali strhnout zbrklostí, strachem a nepokorou druhých….. bude pro vás prospěšné, když se budete učit vnímat vlastní myšlenky, také je měnit, pokud nebudou prospěšné, pokud vás povedou po cestě strachu, obav, pochybností… a učit se udržovat si mysl otevřenou, naplňovat ji vděčností, uvážlivostí, dávat do rovnováhy Rozum a City…

Bude také důležité, jaké postoje zaujmete k situacím, do kterých vás život bude stavět a jak se budete snažit rozpoznat, proč jste se do konkrétní situace dostali a potom ji řešit s nohama na Zemi, bez pocitů křivd, vin, bez obav a pochybností. Bude pro vás prospěšné, když budete opouštět vzorce založené na životě v křivdách, obviňování, vinách a trestání sebe i druhých.

Dbejte nejen o vlastní myšlenky, ale také o vlastní slova, to co říkáte, píšete, se potom ve vašem životě projevuje … vážením slov můžete hodně svůj život měnit – zkuste to, uvidíte, že to funguje…

Dbejte take o své zdraví – jděte cestou mírnosti, nikoliv extrémů…. jezte střídmě, dopřejte svému tělu přirozený zdravý pohyb, učte se vnímat vlastní dech a tlukot svého srdce… nehońte se za slávou, za materiálním bohatstvím, za mocí….. to ,co děláte, dělejte vždy opravdově, s radostí, potom se dostaví odměna ve formě materiální, ale i pocitové, potom vám vaše činění přinese skutečný prospěch. Dbejte na to, aby váš prospěch nebyl nikdy na úkor nikoho druhého, nedovolte, aby někdo na váš úkor dosahoval vlastního prospěchu….

Důvěřujte, že Vesmír a Prozřetelnost vždy podpoří a odmění toho, kdo dbá o prospěch celku, kdo je zodpovědný a svobodný, kdo je opravdový a pokorný.

S Láskou Dejvá Li

Fotka uživatele Ivana Verner.