Andělské cvičení : Strach je jako špína v zubech – dá se vyčistit!

Andělské cvičení pro dnešní den: učím se nakládat se strachem:
strach je pocit, který vnáší do našeho života jed… a to přímo i do našich buněk… vzniká ale skrze mysl a přetváří se v pocit… strach do nás vstupuje skrze situace, které prožíváme a nějak vyhodnocujeme, často podvědomě… a skrze informace, které přijímáme… dá se s tím pracovat.
Prostě se učit být bdělý, filtrovat informace které přijímám a dále s nimi pracovat skrze rozum, nenechat se jimi ovládat…. informace, které způsobují strach jsou jako špína v zubech – pokud zuby nevyčistíme, bude v nich ta špína hnít, zuby se budou kazit, budou nás bolet.
Pokud špína strachu zůstává v naší mysli, pocitech, buňkách, hnije, kazí nám život. Z těla ji dostaneme třeba fyzickou aktivitou, cvičením během, procházkou, dechovým cvičením, z mysli aktivním čištěním prostřednictvím třeba cvičením 21…

cvičení 21 na čištění, zklidnění mysli:
stačí se v klidu posadit a počítat, nejlépe polohlasně od 1 do 21 a hned se vracet zpět od 21 do 1… toto opakovat alespoň 3 po sobě…