Meditace pro naději

Zvu vás na společnou mediatci na dálku, pro posílení Naděje a udržení energie, která uniká skrze negativní emoce…

…každý, tak kde zrovna budeme se můžeme v klidu zastavit, věnovat pár minut zklidnění mysli skrze vnímání svého dechu, tlukotu svého srdce a můžeme podržet myšlenku:

Kéž je odpuštěno těm, kdo činí zlo, kéž já jim dokážu odpustit, kéž í mě je odpuštěno vše zlé co jsem jsem kdy zlého učinil, vyslovil, pomyslel, kéž Světlo a Láska naplňuje můj život, kéž Světlo a Láska naplňuje život všech! Amen.

This entry was posted on 15.11.2015, in Akce. Bookmark the permalink.