Andělské cvičení pro dnešní den: vyrovnáváme příjem a výdej dechem

Andělské cvičení pro dnešní den: vyrovnávám energii brání a dávání svým dechem: náš život, pokud má být příjemný, by měl být energeticky vyrovnaný… příjem a výdej by měly být každý na 50 procentech… když více přijímáme než máme, dochází k narušení rovnováhy a ta se potom projeví konkrétně v našem životě. Třeba v potížích zdravotních, v náladách, ve vztazích… kdekoliv…. stejně tak to je když zase více dáváme, než máme… příjem a výdej souvisí s naším dechem. Když dostatečně nadechujeme, tedy přijímáme, musíme také dostatečně vydechnout, tedy vydat…abychom opět mohli nadechnout…. . můžeme si to pěkně vyzkoušet… tedy vyrovnávat stránku příjmu a výdeje skrze dech je počátek, potom bychom měli přejít do vědomé mysli, do konkrétních činů i slov…..příjemné dýchání!!!! Aloha!!!