Energie koncem roku 2014

Protože jsme kdysi  kulturně historicky přijali podobu měření času lineárně, na  hodiny, dny, týdny, měsíce roky… a zasadili to do  tak zvaného kalendáře o 12 měsících, toto dělení nás ovlivňuje, protože ho používáme denodenně…. je to také určitý způsob, jak se prostě domluvit, kdy se třeba potkáme, kdy kde budeme… aby nebyl chaos….v komunikaci, v přesunech…. prostě toto nám vytváří nějaký rámec, ve kterém se my lidé pohybujeme….

Do toho působí i lunární a sluneční cykly. Ovlivňuje nás měsíc v úplňku, Novoluní, Nov… ovlivňuje nás postavení Slunce v Raku, ve Lvu….

Nezanedbatelné jsou i svátky, které v našem kulturněhistorickém prostředí slavíme: Velikonoce, Vánoce, …..tyto dva jsou nevýznamější, tedy i energeticky nejsilnější.

 

Nyní končí listopad, brzy začne měsíc prosinec, součástí prosince je i období zvané Advent, doba, kdy podle křesťanské tradice „čekáme“ na narození Spasitele, na narození Ježíše, na příchod Světla a Lásky….. je jedno, zda se člověk, kterého nazýváme Ježíš, narodil skutečně 24. prosince, nebo ne…. protože několik století tolik lidí na Zemi slaví v tento den narození Ježíše, mají to více či méně spojené s něčím příjemným, pozitivním, je energie Adventu a Vánoc jednou z nejsilnějších v roce.

Historicky se samozřejmě prožívání Adventu i Vánoc postupně měnilo… dnes je to u většiny lidí spojeno se sháněním dárků, hromad jídla, se sháněním financí na tyto věci, se stresem, s vyčerpáním psychickým i fyzickým…. unavení a vyčerpaní se potom na Štědrý den večer přejedení sejdeme u stromečku a často jsme frustrováni tím, že jsme nedostali to co jsme chtěli, nebo že jsme nenaplnili svými dárky  očekávání těch, které jsme obdarovali…a rozbalením dárků a přesunem k televizi Štědrý večer pokračuje, víceméně tím i končí…

 

Světlo a Láska, oslava příchodu nového života, Života jako takového se odehraje pouze na úrovni materiální, fyzické….. rozměr se zúžil, energie nevyužily….

 

Tento popis nená kritikou současného způsobu prožívání, je to pouze popis….

Nemusíme vše bortit a popírat, extrém není třeba… nemusíme rušit stromeček a dárky, ani řízek se salátem vyškrtnout ze štědrovečerního jídelníčku…. stačí jen třeba maličko si některé věci uvědomit, pozastavit se, zklidnit se, něco málo změnit a tím mnoho získat.

Začněme Adventem. je to období čtyř týdnů před Štědrým dnem. Skoro celý měsíc. Za měsíc toho můžeme tolik prožít, tolik změnit!

Letošní Advent začíná 30. listopadu , zhruba týden po Novoluní, měsíc tedy bude přibývat…. a bude v Rybách…senzitivita je silná, jen se jí učit používat…. v této době bychom se měli věnovat chodidlům, automasáž nebo masáž chodidel nám prospěje… také lymfatický systém bychom měli pročistit, třeba čikungovým cvičením, odlehčenou stravou, dobrým pitíím a dýcháním…..dát si čas na relaxování, třeba chůzí v přírodě…

6.prosince nastane úplněk měsíce, měsíc bude v Blížencích: to ovlivňuje plíce, dýchací cesty, ale také naši mysl. proto bychom měli nejen věnovat pozornost správnému a vydatnému dýchání, ale také práci s myslí.. mysl zastavovat, vyprazdňovat, sledovat vlastní myšlenky a učit se je ovlivňovat… vždyť myšlenka vždy předchází čin…

Slunce v období Adventu je v postavení Střelce. Štřelec přináší energii rychlou, údernou, poněkud tvrdou… proto pozor na to, abychom nezapomínali na diplomacii a takt, jemnost v komunikaci se sebou i s druhými…

Až do Štědrého dne energie jsou dosti husté, tvrdé, spíše se to stupňuje…. energie začínají zjemňovat, zmenšovat razanci až průběhem Štědrého dne, večer již jsou opravdu jemné.

Celý Advent bychom měli tohoto dbát, nespěchat, netlačit na sebe ani na druhé, nehrotit situace, věnovat se zklidňování, uvolňování, přípravy na Vánoce nepřehánět na té materiání úrovni… nezapomínat na setkání s blízkými a nenechávat se emočně vtahovat do situací, které se nás prostě netýkají.

Vnější svět je nějaký, ale naše postoje k sobě, k okolnímu světu a dění vytvářejí náš život… a vlastní postoje můžeme ovlivňovat. Stojí to sice nějaké úsilí a čas, ale má to cenu!

Přeji Vám klidný a požehnaný letošní Advent!