Úvod do meditování – základní meditace na uvolnění mysli

Meditační techniky jsou metodou, cestou k vyrovnanosti, klidu, zdraví…. nejsou cílem, ale cestou… příjemnou a účinnou.. praktikuji je desítky let a jsem přesvědčena, že díky tomu jsme prožila složité situace v životě bez poškození zdraví mentálního a fyzického, bez ztráty naděje a víry v život…

Tato meditace, kterou nyní popíši, je jedna z prvních a účinných, které můžeme praktikovat:

Sednu si do meditační pozice… sed na patách v kleku, nebo zkřižmý sed… turecký sed… páteř je vzpřímená lehce vychýlená vpřed, brada lehce přitažená ke krku… ruce volně leří na stehnech dlaněmi nahoru.. pohled upřu před sebe do dálky a rozostřím… sleduji dech a uvolňuji myls… potom začnu počítat dechy a výdechy vždy od jedné do devíti… toto opakuji alespoň 5x…. čím déle, tím více myls uvolním a celkově se harmoniozuji… končím vždy vydatným výdechem ústy, potom se uvolním z meditační pozice….

čím pravidelněnji budu toto cvičení praktikovat, tím větší účinek bude mít na mé zdraví fyzické i psychické…