Jaký asi bude rok 2014….

Rok 2013, který právě končí nebyl pro nás lidské bytosti nijak jednoduchý, zcela v rámci energií, které numerologicky přinášel nás učil žít v rámci postoje: v cestě je cíl… dostávali jsme se často do situací, kdy jsme měli možnost pochopit a také přijmout ve svých činech to, že to, čaho chceme dosáhnout nemusí být pro nás to nejprospěšnější, že důležitější pro náš rozvoj to, co při při procesu dosahování cíle prožijeme, co pochopíme, co v sobě změníme, přenastavíme. Tento rok nás hodně učil trpělivosti, pokoře, hloubce jako opaku povrchnosti.

Často jsme byli stavěni do situací, kde naše Ego chtělo něco, a naše Duše něco zcela jiného, pokud jsme nechali vyhrát Ego, emoce, potom jsme třeba dosáhli cíle Ega, ale nepřineslo nám to nic dobrého. Pokud jsme se dokázali spojit s vlastní Duší, Srdcem, byli jsme životem odměněni….

Rok 2014 přinese energie, které nás budou učit rozeznávat podstatné od nepodstatného, vnímat Vyšší Řád a podle toho jednat, žít…. pokud budeme schopni žít jako součást Vyššího celku, jako jeho součást se chovat, potom se nám bude dařit. Pokud budeme chtít prosadit vlastní řád,  egoisitcký, potom nám to bude život ukazovat skrze potíže zdravotní, osobní, materiální…dříve či později.

Pokud budeme své individuální potřeby uspokojovat v rámci toho, že nebudeme porušovat Řád přírody a  zájmy celku – celého lidstva, bude se nám dařit. Pokud budeme přát dobré sobě i ostatním, bude pro nás následující rok požehnaný. To se bude projevovat na všech úrovních: v osobních a rodinných vztazích, mezi spolupracovníky, samozřejmě i na úrovni řízení státu a společnosti, ve vztazích mezi státy, národy, náboženskými a jinými skupinami…

Také postoje typu: tohle si zakážu, tohle si nedovolím, tohle se bojím vyjádřit nebo uskutečnit… nám budou přinášet těžkosti. Pokud se budeme učit být svobodnými, zodpovědnými, vědomi si vlastní důležitosti, ale také důležitosti všech ostatních, budeme se citít dobře, bude se nám dařit.

Energie roku 2014 nás budou směřovat k tomu, abychom vnášeli řád do našich hodnot, abychom začali chápat a také podle toho žít, že hmota i nehmota jsou stejně hodnotné, že ani jedna není nadřazena nad druhou. Bude nás to nutit dávat do rovnováhy Rozum a Cit, Intuici a podle toho žít….

Přeji Všem, aby energie roku 2014 dokázali vnímat a také využívat ku prospěchu svému i ku prospěchu ostatních. Aloha!!!