Stačí změnit životosprávu, abychom byli zdraví a šťastní??

Ve své terapeutické praxi se často setkávám s lidmi, kteří přicházejí konzultovat své zdravotní potíže a také psychické problémy. Necítí se zcela dobře fyzicky, ani nepociťují v životě dostatek radosti, štěstí, spokojenosti. mnozí z nich mi přitom sdělují, že žijí zdravě: nejí maso, minimálně mléčné výrobky, hodně zeleniny a ovoce, nekouří, nepijí alkohol a kávu… přesto často poci´tují nějaké tělesné omezení, bolest, problém a nedokáží v sobě udržovat pocit klidu, spokojenosti, štěstí. Mnohdy si dají změřit u lékaře ph organizmu a jsou udiveni, že jsou „překyselení“… , když jsou vegeteriáni, dodržují zdravou životosprávu. Moje odpověď je: ano, je důležité co jíme, ale nestačí to k udržování celkového zdraví, tedy i psychického a emočního. Naše tělo, všechny jeho buňky, jsou spojeny s naší myslí, vědomou i podvědomou, s našimi pocity, emocemi. Člověk je veliký celek skládající se z fyzické, mentální, emocionální, energetické úrovně. Nestačí tedy ovlivňovat pouze jednu úroveň, abychom dosáhli skutečného celkového „zdraví“ V některých jazycích slovo zdraví je totožné se slovem svatý…. ucelený, v jednotě. …. Proto, když se opravdu chceme cítit dobře, měli bychom také urdžovat svoji mysl klidnou a čistou, učit se porozumět svým emocím a potom je také ovlivňovat, poznat i evoji energetickou úroveň a učit se ji ovlivňovat. Cestou k tomu jsou různá mentální cvičení, meditační a relaxační techniky, energetická cvičení, prožitková cvičení. Je  to cesta nikoliv jednoduchá, ani krátká, ale já ji považuji za smysluplnou, účinnou a příjemnou.