Poselství Dějvá Li 7.11.2011 : O laskavostí

Poselství Dejvá Li:   O laskavosti

7.11.2011

Přirozeností lidské bytosti je být zdravý, šťastný, žít v hojnosti na všech úrovních… Skutečnost lidských  životů je však velmi často zcela jiná. Objevují se různé nemoci, bolesti, zranění, únava, prožíváte strachy, obavy, smutky, nedaří se vám žít hezké vztahy, radosti v životě se vám „jakoby nedostává….

Čím to je? Rozhodně to není ničí vina. Ani vaše, ani nikoho jiného… to jen jste se vychýlili z přirozené vyváženosti bytí svým myšlením, pociťováním, svými činy, svým způsobem života. Co vás ale vedlo k tomu vychýlení? Byli jste to vlastně vy sami. Jako malé děti jste byli plní radosti, úžasu nad životem samým, svobodní ve svých potřebách a pocitech…. ale jak vás milující rodiče a okolí tvarovali k obrazu svému, nebo k obrazu společnosti…, tak se prostor vaší svobody a vyváženosti zužoval, až už v něm nebylo téměř žádné místo k úžasu, k svobodnému vyjadřování potřeb, přání. Začali jste se vědomě i nevědomě přizpůsobovat!!! Co vám taky zbývalo, když to okolí převzalo nad vaším životem moc… něco jsme mu odevzdali i dobrovolně, možná to bylo často i snazší, udělat to co chtějí oni, aby už byl konečně klid, nebo aby nebyly tresty, ponižování a odmítání. A protože to žijete už dost dlouho, zvykli jste si na to a berete to jako jedinou možnost jak přežít…

Ano, jak přežít! Ne jak život prožít! A tak  jste vlastně zapomněli na svoje vnitřní potřeby, na svoji svobodu, na radost, …a to má samozřejmě vliv i na vaše zdraví fyzické a tak se projevují různé nemoci, často je přehlížíte, protože to není tak strašné a ani se vám třeba nehodí si lehnout, odpočívat a zkrátka se léčit… nebo projevy nemoci, tedy nerovnováhy potlačíte zdařile nějakou chemií. A zdá se vám bláhovým, že jste se vyléčili, nebo vás to něco vyléčilo… Ale ono se to jenom schovalo! Nerovnováha ve vás je a ještě se zvětšila právě oním potlačením potíží. Navíc vy nemáte rádi nemoci, bolesti, problémy… to se vám nehodí. Chcete být silní, podávat výkony, hodně vydělávat a hodně utrácet, co nejvíce spotřebovávat. Čas i hmotné věci. Vlastně zaměňujete často opravdové prožitky za spotřebovávání věcí, jídla, pasivní zábavy, formálního vzdělávání.  Pořád získáváte informace o světě kolem sebe, ale informace o tom, co se děje ve vás samotných, ve vašem těle, ve vaší mysli, ve vašich pocitech, vám unikají. Míjíte sami sebe a tak se cítíte osamělí, pořád hledáte společnost někoho dalšího, lásku sháníte venku a ona je doma ve vás, ale pěkně zalezlá do kouta vašeho srdce a čekající, až ji tam zahlédnete a pozvete do svého života.

Láska a laskavost jsou dvojčata. Láska laská , láska je něžná, láska je otevřená, láska je tolerantní, láska je přející, láska je radost, láska je štěstím láska je spokojenost, láska je důvěra, láska je naděje, láska prostor plný svobody, spolupráce a jistoty.

Být laskavý sám k sobě znamená přijímat se se všemi svými chybami a nedostatky, se všemi vědomostmi i nevědomostmi, se všemi svými strachy, obavami, se všemi svými nemocemi i bolestmi, se vším, co žijete. Být laskavý sám k sobě přináší svobodu, která vás osvobozuje od křivd, vin, zklamání. Být laskavý sám k sobě přináší lehkost bytí, i když vás postihnou těžké chvíle, když se vám něco nepodaří, když vás někdo opustí… Být laskavý sám k sobě  přináší velikou úlevu od toho, že si již nevyčítáte, neobviňujete se. Být laskavý sám k sobě přináší zdraví! Být laskavý sám k sobě přináší i možnost být laskavý k druhým. Být ve vztahu k nim svobodný. Laskavost ale neznamená dělat to, co  očekávají druzí. Laskavost znamená  svobodně žít podle svých představ a přání a druhým dát stejné právo. A být vděčný, když se budete ve vzájemné svobodě a laskavosti potkávat a něco spolu sdílet.

Laskavost je opak využívání druhých, laskavost je opak nechat využívat sebe druhými. Laskavost je lék na nemoci světa. Lék, který po malých doušcích mohou užívat všichni a tak se léčit a léčit tím i vše, co prožíváte s ostatními.

Laskavý může být učitel, když svobodně přijme všechny své žáky takové jací jsou, třeba i bez zájmu o jeho předmět. Laskaví mohou být žáci, když přijmou svého učitele takového jaký je, i když vyučuje předmět, který je nezajímá. Navzájem se ale budou tolerovat a ctít.

Laskavý může být obchodník, když  prodává kvalitní zboží za přijatelnou cenu. Laskavý může být zákazník, když ocení kvalitu prodávaného zboží a přijatelnou cenu obchodníka. Oba navzájem z toho pak mohou mít prospěch.

Laskavý může být bankéř, když půjčí peníze za přiměřený úrok a za uložené peníze nabídne klientovi přiměřenou odměnu.

Laskavý může být politik, když pochopí, že vše co dělá ve funkci dělá pro dobro všech a to se mu potom jako dobro vrací.Laskavý může být občan, když ocení politika, že dobře spravuje věci veřejné.

Laskavý může být turista, když se v přírodě bude chovat jako na své zahrádce… laskavý může být zemědělec, když bude vše pěstovat jakoby to pěstoval pro sebe a svoji rodinu.

Laskavý člověk nikoho nepodvede, neokrade, nepomluví, neuhodí…

Laskavý může být každý, když otevře oči, otevře mysl, otevře srdce a  lásku a laskavost pustí do svého života.

Země je k vám lidem také laskavá, vždyť vám dává tak nádherný prostor k životu!

Učte se laskavosti k sobě, k ostatním, ke všemu projevu bytí a váš život naplní laskavostí, tedy i hojností, zdravím  a bezpečím!

 

Děkuji za vaši laskavost, s láskou Dejvá Li