Energie září 2011

 

Letošní měsíc září přinese velmi silné energie, velmi protichůdné: na jedné straně bude mít šanci zvítězit naše Ego, sobectví a s tím spojený strach, potřeba bojovat s druhými i sám se sebou, žít na úkor druhých, ničit.
Na straně druhé může zvítězit naše srdce, sounáležitost s druhými a s přírodou a Zemí, tendence spolupracovat, přát sobě i druhým to nejlepší, jít ke štěstí, tvořit.
 Bude záležet jen na nás na každém, co v nás převládne! Pomoci nám v tom může pokora i odvaha, projevování vděčnosti,  poznávání sám sebe, svých pocitů, reakcí, myšlenek a práce s tím. Jediné co můžeme ovlivnit, jsme my sami a zároveň každá změna nás se projeví i v našem okolí, v celém Vesmíru!
Přeji všem, aby zvítězila láska!!