Bolest a její význam pro náš rozvoj

Bolest můžeme pociťovat na mnoha úrovních, podívejme se nyní na bolest fyzickou. Jak často prožíváme fyzickou bolest. Dítě upadne a odře si koleno, jdete kolem křesla a uhodíte se do brňavky, jdete si zacvičit a potom vás bolí celé tělo, říznete se nožem při krájení chleba…. denodenně zažíváme bolest na úrovni fyzické. Možná nám to přijde normální, je to součást života. Všechny obory medicíny ať už klasické tak i alternativní hledají prostředky jak člověka bolesti zbavit, lépe řečeno jak pocit bolesti potlačit. Pokud by skutečně podařilo nalézt prostředek jak bolest z našeho života vytlačit, možná bychom si zpočátku oddechli, ale podívejme se co by to vlastně ve svých důsledcích přineslo.

Například bychom krájeli chleba, povídali si s někým, nedávali pozor a řízli bychom se tak, že bychom přeťali důležitou tepnu. Ale bolest bychom necítili! Bavili bychom se dál a dál a mohli bychom mezitím ztratit tolik krve, že by už mohlo být pozdě na naši záchranu. Uvádím záměrně trochu nadsazený příklad. A kdybychom nevykrváceli a přežili to, příště bychom nepozornost opakovali …… a mohli bychom třeba přijít o některý z prstů…Je toto cílem? Je vůbec smysluplné hledat prostředky jak vytěsnit bolest z našeho života? Jistě je důležité pomáhat lidem zmenšovat jejich utrpení z fyzické bolesti. Když je bolest veliká a dlouhodobá, vyčerpá z nás mnoho vitální síly, která nám potom chybí k tomu, abychom mohli uvědomit co je skutečnou příčinou našeho strádání a tuto příčinu odstranit. Ale zcela bolest odstarnit by znamenalo vzít nám možnost zabývat skutečně do hloubky příčinami našeho utrpení a tak vlastně nic nedělat proto, abych měnil své jednání, postoje, pocity. Zůstaval bych tak vlastně na místě, přestal bych se vyvíjet. Bolest nám vlastně pomáhá! Sděluje nám například: Buď pozorný, když řežeš chléb, zaměřuj správně svoji pozornost! Měli bychom vlastně své bolesti, když ji ucítíme poděkovat! Děkuji ti milá bolesti, že mě na něco upozorňuješ! A potom by měla nastat fáze, kdy budeme přemýšlet, co konkrétního prostřednictvím této bolesti můžeme ve svém životě začít měnit směrem k lepšímu. Bolest nás vlastně chrání před našim vlastním nesprávným jednáním, prožíváním. Nebojujme se svými bolestmi, nepotlačujme je, přijměme jejich poselství!