Meditace na odpovědnost za své činy

21.listopadu 2009 bude energie příznivá pro meditaci na odpovědnost za vlastní činy. Proč zrovna toto datum 21.11.2009…… toto datum nám přináší energii vnášení souladu do našeho osobního života na všech jeho úrovních, ve všech jeho projevech……. a proč zrovna téma odpovědnosti za své činy? Protože převzetí odpovědnosti za své činy nám přináší do života energii svobody, osobní moci nad svým vlastním životem, zbavuje nás strachu a dodává nám mnoho energie potřebné k fyzickému i psychickému zdraví, k radosti a pocitu bezpečí.

Co konkrétně odpovědnost za své činy tedy je? Je to vnitřní přesvědčení, vnitřní síla, která se projevuje v tom, že jsem si neustále vědom toho, že mohu dělat úplně vše, ať už na úrovni fyzických činů, na úrovni myšlenek, slov či pocitů, ano ale s plným vědomím toho, že vše má svůj důsledek, který se mi samozřejmě v životě též projeví. Pokud budu konat, mluvit, myslet, cítit takto, tedy že mohu vše a zároveň si také já sám jediný mohu za vše co se mi v životě děje, budu zvažovat, co udělám, co řeknu, co pomyslím a budu se učit vnímat své pocity. Pokud budu takto žít plnou svobodu s touto odpovědností, nepotřebuji potom žádné berličky zákazů, příkazů, manipulátorů v žádné podobě. Moc nad svým životem tak přeberu zcela do svých rukou a zbavím se nánosů zbytečných strachů, obviňování, pocitů křivd i vin. Budu žít svobodný život a také já budu na druhé hledět jako na svobodné lidské bytosti v rovnosti a lásce.

Meditace na odpovědnost za své činy:  posadím se do meditační pozice do sedu zkřižmo nebo na paty, tak, aby páteř byla vzpřímená a spodek břicha vtažený dovnitř, ruce položím na stehna. Několik minut sleduji vlastní dech, nijak ho nekontroluji ani neupravuji, pouze sleduji. Vnímám jak energie v mém těle proudí harmonicky, bez překážek, tak jak mají. Pociťuji jak se uvnitř mě rozhosťuje klid a jak odchází přebytečné napětí z těla. Cítím klid v duši, uvolněnost v těle, mysl je klidná a čistá. Potom mysl zaměřím na myšlenku: Já jsem tvůrce svého života,  já mám právo žít podle vlastních představ, já jsem zodpovědný za každou svou myšlenku, za každé své slovo, za každý svůj čin. Moje svoboda je moje zodpovědnost, moje zodpovědnost je moje svoboda. Jsem si vědom toho, že vše, co učiním, řeknu, pomyslím, pocítím, má své následky, jsem připravený nést následky všeho co v životě činím, na všech úrovních. Cítím se svobodný, vnitřně silný, osobně zodpovědný, cítím se v rovnosti se všemi cítícími bytostmi, cítím se součástí dokonalého celku, jímž je tento vesmír…… setrvám chvíli s pocitem vnitřního klidu a síly, potom opět sleduji několik minut vlastní dech, 3x vydechnu, zostřím zrak a meditaci ukončím.

Meditace na osobní odpovědnost samozřejmě můžeme dělat kdykoliv, když máme pocit, že to pro nás bude příjemné a užitečné.