Energie čísel data 17.11.2009

Napadlo mě podívat se na energii data, které je v poslední době tolik připomínáno a které nám přináší i den volna v podobě státního svátku. Porovnávám zde energii obou dat, toho které před dvaceti lety přineslo zásadní změny v podmínkách života v našem státě a toho letošního, které teprve přijde.

 

17.11.1989  Já s  energií  teď pro mě s druhými tady dokončuji s požehnáním to co býti má 

Přeloženo do běžného jazyka je asi toto: to co se stalo 17. listopadu před 20 lety prostě muselo proběhnout, energie změny byla nevyhnutelně dána. Byly to obrovské šance pro jednotlivce i pro celý národ a stát. Skutečně atmosféra, která v té době byla, přinášela pocity sounáležitosti, lidské blízkosti a vynesla navrch vyšší hodnoty jako je lidská důstojnot, vzájemná pomoc, pochopení a víra v budoucnost vytvářenou na základech osobní svobody a zodpovědnosti. Byla to obrovská šance………

17.11.2009  Já s energií teď pro mě s druhými tady v harmonii dokončuji to co je dáno podle zákonu příčiny a následku

Přeloženo do běžného jazyka:  Letošní 17. listopad nese energii toho, abychom se jako jednotlivci i jako celá společnost zamysleli zda a jak jsme dokázali šance, které nám přinesla doba před 20 lety využít pro jednotlivce, skupiny a celý stát…… je na nás na každém, zda přijme to, že ať chceme nebo nechceme, zákon příčiny a následku funguje a to, co zasejeme také sklidíme. To, že osobní svoboda jednotlivce je svobodou pouze tehdy, pokud přijmu, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka, to, že pokud chci svobodu pro sebe, musím ji přát i každému člověku na Zemi. Pokud si přeji blahobyt pro sebe, musím ho přát i všem ostatním a to nejen lidským bytostem, ale i všem živočichům a celé planetě, která je mým domovem. Cítím, že letošní 17. listopad  nám hodně napovídá, abychom byli pokorní a pozorní k zájmům vyššího celku, protože tu prostě žijeme jako součást něčeho širšího než je náš osobní sobecký zájem.

Přeji Vám všem, abyste co nelépe využili energii a šance, které nám 17.11.2009 přináší.