Trošku „ostřejší dny “ 10. a 11. 11. 2021….

Dny s datem 10.11.2021 a 11.11.2021 mohou být poněkud ostřejší…. na jedné straně bude energticky snazší se v těchto dnech prosadit, uvědomit si vlastní význam v dané chvíli a tak posílit svoji energii.

Na straně druhé ale může být silné egoistické sebeprosazování a problém s hodnocením situací jen z úzkého úhlu pohledu….zájmy osobní nadřazované nad zájmy skupinovými… a to nevede k ničemu dobrému….bude těžší se domluvit na něčem smysluplném, egoistický přístup bude silný….

Jedničky jsou ostré, průrazné, dávají důraz na okamžik, mohou proto způsobit to, že okamžitý prospěch bude přeceněn na úkor prospěchu širšího a budoucího…

Proto bych asi v těchto řešila jen běžné drobnosti, podstatné dlouhodobé věci bych nechala otevřené na třeba až na dny po 20. 11……..