Jak prožít konec tohoto roku bez „ztráty energie…..“

Pomalu se blíží konec roku, roku, který nebyl a není jednoduchý, byl a ještě je plný výkyvů, lítáme jako na houpačce, kterou jsme rozhoupali a ona setrvačností stále houpe a houpe, i když nám to už není příjemné…. vystoupit nemůžeme, jde o to, abychom nevypadli… prostě přijmout to, že se pomalu houpání zpomaluje a zpomaluje, a věřit, že se zcela jistě jednou zastaví… je to způsobeno objektivně – prostě je takový „čas“… a subjektivně to podporujeme tím, že  se prostě nenecháme vychylovat ze svého středu…. čím? Myšlenkami, přijímáním spousty informací z okolí, které nám způsobují zmatek a nejistotu… zvládnout to lze jen tím, že budeme informace filtrovat a nenecháme je na sebe působit živelně… 

Enegie Chaosu, které byly silné a ještě silnější v roce 2016 a „pomáhaly“ zvětšovat výkyvy v osobním žívotě, v životě společenstev, států, národů….. pomalu odchází, slábnou, trošku se nám uleví v adventní době, pokud tedy ten Chaos trošku v sobě budeme zeslabovat určitou sebekázní, mentální, emoční, fyzickou,… pokud ovšem toto nebudeme usměrňovat, Chaos bude vládnout v našich životech i přes to, že obecně jeho energie slábne…. dělá to 6 na konci letošního roku a dělá to i Opice, která je symbolem roční energie až do počátku roku dalšího…. a když se nezklidníme do roku Kohouta, nebudeme především zametat před vlastním prahem, nebudeme uklízet především v sobě…., ani klidnější energie roku Kohouta a činorodé energické 7 v letopočtu roku 2017 nás nespasí…Ke klidu, jistotě nám pomáhá zvažovat co je a co není „rozumné dělat“…. a když zž se do něčeho dáme, tak to dělat s vědomím, že jen postupné kroky vedou k dosažení cíle… co rychle vzplane, to rychle shoří…. jen mírný oheň nás opravdu zahřeje….Přeji Vám  dostatek mírného a trvalého ohně a světla, které v životě udržujeme vlastními silami… Aloha!

IMG_1306