Slovenské synagogy

Při cestě po Slovensku jsme tentokrát navštívili i některé synagogy…. jsou nedílnou součástí historie Slovenska, obě dnes ale nejsou již využívány jako židovské modlitebny, ale určitě stojí za to  je navštívit…

Nitranská synagoga… byla prodána židovskou obcí městu, které ji velice citlivě dalo opravit a dnes ji využívá jako kukturní stánek- jsou zde výstavy, koncerty, slavnostní setkání, vyřazování studentů….. a pán, který nás přivítal nejen že byl velice milý a podal nám opravdu poutavý výklad o historii a architektuře synagogy, ale také o životě židovské obce v Nitře jak v minulosti tak i v současnosti… a potom si sedl ke klavíru a krásně hrál….neuvěřitelná akustika… báječná atmosféra, vůbec se nám nechtělo odtud odejít…

IMG_2546 IMG_2545 IMG_2539

Synagoga v Liptovském Mikuláši:

Přestože je architektonicky Liptovská synagoga velice vzácná, musíte ji ve městě hledat, je oproti té nitranské zanedbaná a jen malá cedulka na dveřích podává informaci, že ji můžete navštívit…. když se nám po několikátém pokusu podařilo narazit na otevřenou synagogu, byli jsme uneseni nádherou prostoru, sice katastrofálně chřadnoucího, ale i přes velikou omšelost nádhera fresek a výzdoby nás přímo očarovala….

IMG_2579 IMG_2588 IMG_2587