Zasvěcenci?…..Leonardo da Vinci, Albrecht Durer…

Někteří lidí byli a jsou zcela výjimeční, nejen svými intelektuálními schopnostmi, ale často uměleckými výtvory, objevy… jsou nějací jiní než většina jejich vrstevníků, často vytvořili něco, co jejich současníci vůbec nedokázali pochopit, přijmout, ocenit… možná proto, že tito lidé byli výjimeční svým zrozením… nejen intelektem a talentem… byli to zasvěcenci… bytosti, které občas přichází, aby lidem přinesli nějaké informace, které by pomohli posunout se kupředu… ale často většina lidí není připravena na jejich sdělení, které může být skryté v uměleckých dílech, v objevech, často i zvláštních činech… často tito zrozenci byli ve své době nepochopeni, odmítáni, pronásledováni… někdy i zavražděni… možná někým kdo měl obavy z jejich výjimečnosti a z toho, co by lidem mohli ukázat a učinit je tak svobodnější….

Leonardo da Vinci,

jeden z největších géniů lidstva, se narodil 15. dubna 1452 v malém městečku kousek od Florencie. jeho předkové měli pravděpodobně v sobě krev královské dynastie Merovejců, který pochází od faraona Ramzese II….Jedním z nejposvátnějších symbolů tohoto rodu byla zlatá muška…leonardo od dětství poznával víru merovejců – ariánské křesťanství… celá jeho tvorba je plná jinotajů a symbolů….do portrétů nedával jen podobu osob, které maloval, ale také informace o jejich zdravotním stavu…Portrét Mony Lisy je plný šifer, je snad šifrou sám o sobě… představitelka Mony Lisy je postava astrální, nikoliv lidská…

Obraz Poslední večeře Páně je také symbolický.. obsahuje v sobě návod na „zasvěcení“…

Obraz Madona s vřetenem má v sobě tajemství astrální energie země a zemský magnetizmus…. postava Madony v sobě nese energii lurdské vody….

Leonardo zemřel 2.5.1519 , sice byl údajně nemocen horečnatou nemocí, ale jsou domněnky, že byl zadušen… proč ??? …

 

Albrecht Durer

se narodil 21.5.1471 a zemřel 6.4.1528

Tento „umělec“ byl také jedním z velkých zasvěcenců…. byl hluboce věřící a zbožný člověk, ale také velmi odvážně kritizoval inkvizici…

Měl pravděpodobně velké paraúsychologické schopnosti…na jeho obrazech jsou často magická gesta, mudry… dobře věděl, že . spojením palce s ukazovákem a prostředníkem čerpáme astráln energii Saturnu, tím posilujeme jang….spojením palce a ukazováku čerpáme astrální energii Marzu, posilujeme jin….prostrčením palce mezi ukazovákem a prostředníkem se zaťatými prsty ruky, napojujeme se na astrální energii lurdské vody…spojením všech prstů obou rukou čerpáme z vesmíru astrální energie…

Dalšími velkými zasvěcenci byli Erasmus Roterdamský, rabi Low, Amadeus Mozart, Nikola Tesla, Albert Einstein….