Zodpovědnost za vlastní činy aneb jak nefinancovat teroristy……

V posledních dnech se v médiích objevila jedna informace, která připoměla trochu již zapomenutou událost – únos dvou žen z ČR, kterým český stát vyjednal vrácení od únosců do Čech a zaplatil za ně výkupné….

Nemám sice ověřenou informaci o výši zaplaceného výkupného jinak, než z  médií, ale to není podstatné… i kdyby výše výkupného byla vyšší či nižší, nic to nemění na tom, co mi naskakuje na mysl v souvisllosti s těmito událostmi….

Sama jsem kdysi cestovala jen tak “ na blint“, s krosnou na zádech… sice jen po Evropě, ale i tak jsme si byli vědomi všech rizik, co to znamená jeudit stopem, spát někdy na nádraží jindy v parku… občas v kempu jen na karimatce….díky Bohu se nám nic zlého nestalo……

Také jsem cestovala po Asii a než jsme dojeli, snažili jsme se získat co nejvíce informací o tom, co nás tam může potkat a také jsme celou cestu připravili tak, abychom rizika co nejvíce eliminovali již předem… ano, proto jsme se třeba vzdali návštěvy některých míst, která jsme vyhodnotili jako poměrně nebezpečná…. prostě jsme se snažili chovat zodpovědně, nejen sami k sobě, ale také k ostaním, kterých by se naše potíže mohli dotknout…..

Zastávám názor, že člověk je zcela svobodný, má právo se rozhodovat zcela svobodně co udělá, kam půjde či pojedete, ale jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda těch druhých….. nemáme právo přenášet zodpovědnost za své činy na někoho jiného….

Setkávám se často právě s tím, že lidé chtějí jednat zcela svobodně, ale pouze  jednostraně….. klidně jednají tak, že zodpovědnost házejí na druhé…nejsou ochotni nést zodpovědnost za své činy…

Svět je jiný než před léty, je více propojený, otevřený, ale to má dvě stránky: tu plusovou – je snadné se dostat dnes téměř kamkoliv….. ale také tu je druhá stránka toto – a tou je to, že se můžeme dostat do oblastí, které jsou zcela odlišné nejen zeměpisně, podnebně, politicky, ale také mentálně, morálně, do oblastí kde lidský život má jinou hodnotu…

 

A pokud se rozhodnu navštívit   obecně  nestabilní, ba nebezpečnou oblast, kterou  dostatečně neznám a ještě ke všemu jedu tak zvaně „na blint“…musím počítat s tím, že se dostanu do komplikovaných, často nebezpečných situací….a pokud mě unesou “ teroristé“….. je to jen následek mé nezodpovědnosti…. a když stát, kterého jsem občan činí kroky pro moje osvobození, je to něco, co je nad rámec běžné agendy a když ještě za mě zaplatí výkupné, měla bych určitě nějakým způsobem splácet částku, kterou musel vzít z rozpočtu, do kterého se peníze dostávají tím, že pracující občané a firmy platí daně….. a další následek je ten, že výkupné slouží únoscům k tomu, aby financovali své aktivity, aby si nakoupili zbraně… takže já – unesená jsem vlastně příspěla k financování terorizmu….
….život jsou veliké paradoxy a to, co na jedné straně vypadá jako lidskost má i svůj rub a tím je nelidskost… protože zbraně používané k ničení lidských životů jsou ďábelské…. tak že já unesená jsem vlastně přispěla k rozvoji terozizmu… ale ne z vlastní kapsy, ale z kapes druhých…..

..a navíc je tu veliký precedens pro další potenciální únosce, že únos je dobrý prostředek pro získání financí…..

Ze zdánlivých obětí, možná téměř hrdinek se stávají nezodpovědné, sobecké osoby, které svoji potřebu dělat podle svého udělají, ale následky toho potom klidně nechají řešit někoho jiného…. a možná si vůbec neuvědomí, že úsilí o jejich propuštění a finance zaplacené únoscům chybí někde, kde by to bylo opravdu smysluplné a lidské použít… a že díky tomu, že český stát za ně zaplatil výkupné, podpořil tím vlastně terorizmus ve světě….

HOWG….