Začíná nový zodiakální rok vstupem Slunce do Berana…

Začne nový rok v rámci Zodiaku – Slunce vstoupí do Berana: Beránkem vše znovu začíná… období Berana je obdobím počátků, je to období zasévání semena, období kdy se objevují vize, myšlenky, představy,  je to období nové poněkud agresívní síly- určitá míra agrese, pudu sebezáchovy je zdravá… ale pozor aby nepřostla v agresi destruktivní… to je nebezpečí beraní energie…, ale může se to dít i skrze konflikty, konfrontace….

Beran je pod vlivem živlu Oheň, nese s sebou počátek, sílu, akce, ale i konfrotaci, konflikt, postoje ve smyslu: černá nebo bílá, nic mezi tím….

Beran je nositelem vize, myšlenky, novátorství,  je bojechtivý, soutěživý, nedočkavý, tvrdý, často jde až na hranu…. je tvrdohlavý, až tak, že naráží hlavou na zeď, krvácí a přesto, když budete říkat: nenarážej do té zdi, teče ti krev… on bude tvrdit s krví v očích: ne žádná krev mi neteče…. Beran není ohebný, tvárný, jak si něco umane, jde za tím často ,přesto že ho to zraňuje, že ztrácí blízké, že má bolest….. Beran chce být vidět, chce být Jednička…. Beran neumí řešit situace kompromisem, jde radši do konfliktu….radši prohraje, než by ustoupil… to je ta jeho mladá drzá energie….

To jsou tendnce, které období Berana přináší…. můžeme využít pro sebe ty, které nám dávají možnost začít znovu, zasít sémě, nechat pracovat vlastní vize a představy, ale dávat si pozor, že období Berana přináší i nebezpečí konfliktů a konfrontací….. nebýt netrpělivý, nechtít, aby zaseté sémě ihned přineslo úrodu, na tu si musíme počkat, být trpěliví a pokorní….. vždyť přece zodiakální rok Beranem, jen začíná…. po něm přijde období Býka, Blížence….. o tom zase příště.

 

Přeji Všem krásné období Berana! Aloha!!!