Začněme s očistou….

…..počasím jakoby se předbíhalo jaro… můžeme to využít k očišťování… fyzickému ale i mentálnímu a pocitovému… jsme jeden velký celek, nemá cenu se věnovat jen jedné části sebe sama, vše je spojeno a souvisí spolu.. dejme se toho a začněme: fyzická očista odlehčením stravy, vynecháním masa, mléka, bílé mouky, pití vody, čajíků i matchá čaje – mentální  a pocitová očista učením se bdělosti: zachycováním vlastních myšlenek a pocitů a vyměňování těch neprospěšných prospěšnými, učením se upřímnosti sám k sobě, vyměňováním strachu a pochyb za pocity bezpečí a naději… relaxujme, meditujme, třeba i chůzí, tvořením…kdy je nejlepší začít? Teď hned! Aloha!!!