Andělské cvičení na dnešní den: uvolnění krční páteře

Často trpíme bolestmi v oblasti krku, zatuhne nám krční páteř, šíjové svaly…. příčina může být v tom, že jsme nedostatečně pohybliví v tom, jak vnímáme život kolem sebe, jak jsme schopní vnímat věci a situace z více úhlů pohledu, možná hledíme jen jedním směrem a otočit trochu hlavu, abychom nahlédli více na jednu či druhou stranu nám moc nejde nebo nás to zraňuje….. a tak svaly na šíji tuhnou, pohyblivost páteře, krku a zhoršuje a dochází potom i k blokování obratlů. A tak se páteřní kanál, kterým proudí základní vitální energie zneprůchodňuje a energie neteče dostatečně vyrovnaně, a jsou tu bolesti… ty nás jen informují o tom, abychom začali něco měnit: cvičit, uvolňovat svaly na šíji, to znamená otáčet krkem, rozhýbat krk…… ale také obecně hledět na život volněji, svobodněji, být pohybliví v obecnějším smyslu toho slova, nebát se vidět nejen přímo, ale také doprava, do leva,…..

Proto můžeme začít třeba tímto cvičením: povoím ramena, volně dýchám… otočím hlavu doprava, s nádechem, zůstanu tam a vydechnu, potom nadechnu a s dalším výdechem vrátím hlavu do čelní polohy…. opakuji stejně doleva……

A mohu se také zamyslet, co napravo či nalevo mi dělá potíže vidět, přijmout, zpracovat….nemusí to být jen v přítomnosti, ale také v minulosti… vyrovnat se vlastní minulostí je dosti prospěšné….