obraz roku 2012

Obraz roku 2012: Vltava v Praze se rozestoupila uprostřed až do nitra Země, na jednom břehu zůstává náš strach, na druhém naše obavy. Uprostřed ze srdce země vyrůstá ostrov plný zeleně, Lásky, Svobody a Rovnosti. Ostrov plný naděje a víry v sebe. Oba břehy spojuje sounáležitost a vědomí celku, spolupráce a soucítění. Můžeme všichni ten ostrov objevit a začít žít odvážně, podle skutečných svých přání a představ, s plnou zodpovědností za svůj život. A nebo taky nemusíme, můžeme zůstat na břehu strachu a nechat se jím zmítat, nebo na břehu obav a obviňování a sebeobviňování… nebo můžeme zmizet z povrchu zemského… zcela jistě nás někdo nahradí… to je vývoj…Dvojka na začátku to je My – spolupráce, dvojka na konci je My – sounáležitost….nula je Celek, Nekonečno bytí, jednička Já ve vědomí vlastní hodnoty a v pokoře….nádherné šance nám tento rok přináší!!