Rok 2012 jak ho vnímám numerologicky, astrologicky a mysticky

Rok 2012 numerologicky, astrologicky, mysticky….

 

Numerologie: 2012

2 na začátku, 2 na konci…letopočet ohraničuje energie harmonie, sounáležitosti, sdílení… ale tu harmonii, sounáležitost, sdílení hledejme nejprve sami v sobě, k sobě, potom ji můžeme žít i druhými, potom se nám bude projevovat v reálném životě…

Uprostřed 0, za ní 1….0 opisuje energii čísla za nímž stojí, tedy 2… sice poněkud skrytě, ale ano: zase energie harmonie, sounáležitosti, sdílení, spolupráce… upozornění, že k tomu máme celý rok spět..

1 značí já, teď tady….pokud já budu v sobě vytvářet harmonii, budu ji činy převádět do života, budu hledat jak spolupracovat se sebou, s druhými, zmizí překážky a boj z mého života…. Bude tam soulad, hojnost, spokojenost….Pokud energie přinášející nám rok budeme využívat, budeme plynout v nich, potom náš život bude šťastný, budeme zdraví, budeme mít hojnost… to vše jsou projevení Lásky… a vesmír nám v tom bude nápomocen.

Pokud to nebudeme v sobě a k sobě i k okolí hledat a dělat, náš život moc hezký asi nebude, protože půjdeme proti energiím působícím na náš život, na bytí na zemi…

Astrologie2012:

Neptun v Rybách do r 2025: přináší duchovní život, alternativní cesty, zájem o okolí, o druhé. Vyplavuje napovrch strachy, obavy, potřebu opravit životní hodnoty, směr…vyplavuje napravit problémy materiálního světa….

Roky 1995 až 2008 Pluto stál ve Střelci…expanze, růst, snadnost…hlavně se to projevovalo v růstu ekonomiky, globalizace, šlo to samo….

2008 Pluto do Kozoroha…zpomalení růstu, dosažení vrcholu růstu, nutnost přehodnocovat směr…

2010 Uran do Berana… souboj Svoboda kontra Moc…Svoboda vlastní, svoboda navzájem, vzorec ovládnout druhé již nejde žít…přináší radikalismus, změny, nová řešení, mládí, staré se ukazuje jako přežité, nutnost vystřídat novým, mladým…ale staré to často nechápe a drží se svých pozic… energeticky to však již moc nepůjde…. Potíže při snaze zachovávat staré přístupy, postupy,…

2012 až 2015 Pluto v Kozorohu, Uran kvadratura s beranem… nutnost řešit, měnit, nedá se nic jiného dělat…

Hrozí hrubá síla, zostřování napětí mezi rozdílným, radikalizmus, chaos….ten, kdo se změnám poddá, bude se měnit, ten to nemusí zažít, může žít v klidu a harmonii, ale je nutno se opravdu měnit!!!!

 

Přijmout, že změny musím dělat JÁ!!!! Nečekat, že se změní okolí nejdřív a já pak na to budu reagovat…NE!!

Měnit se musím já!!!! Jak? Nejprve přijmout vše stinné, temné, bolavé, zmatené v sobě a na sobě a potom to začít přetvářet ve světlé, zdravé, laskavé….

Energie nás povedou více dovnitř sebe, do svého nitra, abychom mohly to co je skutečně v našem nitru objevit, poznat, přijmout a následně menit!

Obroda, očista, znovuzrození…potom přijde obroda i venku kolem nás, ve vztazích, v materiálnu….všude.

Jaro 201..klidnější, řešení praktických věcí, jemnější energie, sociální citění

Červen Jupiter v Blížencích…komunikace, pozor na podvody…

Léto složitější..pozor při řízení aut…

Říjen Saturn do Štéra… intuice, emoce, duševní hygiena…

 

Mystika 2012

Etapy ve vývoji lidstva, Vesmíru přinášejí vlny, teď šla vlna nahoru, rychlost, urychlování všeho… lidstvo si hlavně vzalo vývoj materiální, rozumový… zapomnělo na vývoj citový, intuici potlačovalo, oddělilo se obecně od svého cítění, zaměřilo se moc navenek a ztrácelo spojení s vnitřkem, se svojí podstatou kterou je Láska, Vděk, Víra v sebe a v širší souvislosti bytí. Oddělilo se hodně i od přírody a živočichů, jakoby ono samo bylo něco více, jen to vše používat, postavilo se nade vše živé i neživé, tím se velmi oslabilo a osamotilo….

Teď má šanci to poznat a začít měnit.. začít si stále uvědomovat i citit jak je všeho součástí, jak nemusí bojovat se vším, mezi sebou, o všechno…, ale může spolupracovat..

Lidé si vše absolutizovali, asi aby si to ulehčili..domněle… rozdělili vše na moje, tvoje- dobré, špatné- užitečné neužitečné-rozum, city, intuice- vlastně ve svém rozumovém pojetí světa a života udělalo lidstvo mnoho dogmat, těch se drží a proto se přestává vyvíjet, protože si samo stanovilo hranice a za ty se teď nedokáže i bojí dostat. Jak vše musí uchopit, pojmenovat, zařadit, chytá se vlastních sítí a nevidí v kritických chvílích východiska, protože má zatemněný horizont Bytí…má veliký strach z neuchopitelného, jiného, odlišného, nevidí jinou cestu než to zničit…a tím potom ničí samo sebe…

Neustálým hodnocením, přiřazováním hodnoty všemu v životě se ztratila radost, volnost a svoboda…inspirace, ztratilo se spojení s Univerzálním věděním, jakoby se většina lidstva dostala do temné chodby a ztratila světlo, které jí umožní nalézt východ… navíc východů je mnoho, není jen jeden, jak si většina lidí mylně myslí…

Přiřazení většího významu penězům, než ve skutečnosti mají se do vleku finančního systému a peněz dostalo celé lidstvo… peníze nejsou zlem, jen jsme přecenili jejich význam, peněžní toky jsou jsou toky energií, peníze samy o sobě nemají žádný význam, ani moc, než jen tu, kterou jim my lidi dáme… je to pouze prostředek výměny mezi lidmi v určitém období, nebyly tu od počátku a nebudou tu stále… přijmout zdravý vztah k penězům jako k prostředku výměny věcí a služeb mezi lidmi… dát hodnotu věcem a službám takovou, jaká jim skutečně náleží, nenechat se penězi manipulovat, jen je zatím používat.. nepřeceňovat ani neodsuzovat.. prostě zatím tu jsou… zdravě si nastavovat vlastní potřeby, nenechat se manipulovat zvenku, že toto jsou moje potřeby, toto je moje hodnota, toto je moje cena… co skutečně potřebuji k šťastnému životu zjišťovat uvnitř sebe….

Neklamat druhé a nenechat se klamat, neokrádat druhé a nenechat se okrádat třeba tím, že hromadím věci, které mi k ničemu nejsou, že na věcech lpím, že se za věci schovávám. Moje skutečná hodnota nezávisí na tom co mám, co umím, co vím… moje skutečná hodnota je je fakt mého života!!!

Otevřít svoji mysl, otevřít oči, začít slyšet, začít cítit, začít vnímat to je cesta z temnoty strachu, boje a bezvýchodnosti…

Materiální svět je jen odraz světa skutečného, když to pochopíme, můžeme i ten materiální svět měnit.. ale nejprve měnit sebe změnou vnímání rozměrů života, poznáním sebe jako cítící a nejen myslící bytosti…

Pochopit, že vše je relativní, nic není absolutní, že možná vše je jinak než si myslím, netrvat na jistotách, tedy domnělých jistotách přinese svobodu a větší prostor života samotného…

Pochopit, že člověk je jen součástí úžasného celku jímž je celé bytí, i to, které všichni nedokážeme třeba vnímat… přijmout to, že i to co já nevidím, neslyším, nerozumím tomu… může existovat…

Víra, intuice, city, vědomá rozumná mysl nejsou v rozporu, ale máme se je učit všechny společně používat… to nám přinese jiný obraz nás samých i světa a života…

To, co chci od druhých mám chtít nejprve od sebe… to co nechci od druhých, nemám ani já jim činit…ani sobě…

Láska nezná strach, obavy, nejistotu, Láska zná porozumění, spolupráci, soucítění

Všichni chceme být šťastní, mé štěstí je i štěstím druhých a štěstí druhých je i mým štěstím…podělit se o své štěstí mi přináší štěstí…

 

Mantra pro rok 2012:

Jsem Láska, jsem štěstí, jsem soucítění, jsem stejný jako všichni a všichni jsou stejní jako já, všichni hledáme cestu Lásky a štěstí!

 

 

 

Rok 2012 numerologicky, astrologicky, mysticky….

 

Numerologie: 2012

2 na začátku, 2 na konci…letopočet ohraničuje energie harmonie, sounáležitosti, sdílení… ale tu harmonii, sounáležitost, sdílení hledejme nejprve sami v sobě, k sobě, potom ji můžeme žít i druhými, potom se nám bude projevovat v reálném životě…

Uprostřed 0, za ní 1….0 opisuje energii čísla za nímž stojí, tedy 2… sice poněkud skrytě, ale ano: zase energie harmonie, sounáležitosti, sdílení, spolupráce… upozornění, že k tomu máme celý rok spět..

1 značí já, teď tady….pokud já budu v sobě vytvářet harmonii, budu ji činy převádět do života, budu hledat jak spolupracovat se sebou, s druhými, zmizí překážky a boj z mého života…. Bude tam soulad, hojnost, spokojenost….Pokud energie přinášející nám rok budeme využívat, budeme plynout v nich, potom náš život bude šťastný, budeme zdraví, budeme mít hojnost… to vše jsou projevení Lásky… a vesmír nám v tom bude nápomocen.

Pokud to nebudeme v sobě a k sobě i k okolí hledat a dělat, náš život moc hezký asi nebude, protože půjdeme proti energiím působícím na náš život, na bytí na zemi…

Astrologie2012:

Neptun v Rybách do r 2025: přináší duchovní život, alternativní cesty, zájem o okolí, o druhé. Vyplavuje napovrch strachy, obavy, potřebu opravit životní hodnoty, směr…vyplavuje napravit problémy materiálního světa….

Roky 1995 až 2008 Pluto stál ve Střelci…expanze, růst, snadnost…hlavně se to projevovalo v růstu ekonomiky, globalizace, šlo to samo….

2008 Pluto do Kozoroha…zpomalení růstu, dosažení vrcholu růstu, nutnost přehodnocovat směr…

2010 Uran do Berana… souboj Svoboda kontra Moc…Svoboda vlastní, svoboda navzájem, vzorec ovládnout druhé již nejde žít…přináší radikalismus, změny, nová řešení, mládí, staré se ukazuje jako přežité, nutnost vystřídat novým, mladým…ale staré to často nechápe a drží se svých pozic… energeticky to však již moc nepůjde…. Potíže při snaze zachovávat staré přístupy, postupy,…

2012 až 2015 Pluto v Kozorohu, Uran kvadratura s beranem… nutnost řešit, měnit, nedá se nic jiného dělat…

Hrozí hrubá síla, zostřování napětí mezi rozdílným, radikalizmus, chaos….ten, kdo se změnám poddá, bude se měnit, ten to nemusí zažít, může žít v klidu a harmonii, ale je nutno se opravdu měnit!!!!

 

Přijmout, že změny musím dělat JÁ!!!! Nečekat, že se změní okolí nejdřív a já pak na to budu reagovat…NE!!

Měnit se musím já!!!! Jak? Nejprve přijmout vše stinné, temné, bolavé, zmatené v sobě a na sobě a potom to začít přetvářet ve světlé, zdravé, laskavé….

Energie nás povedou více dovnitř sebe, do svého nitra, abychom mohly to co je skutečně v našem nitru objevit, poznat, přijmout a následně menit!

Obroda, očista, znovuzrození…potom přijde obroda i venku kolem nás, ve vztazích, v materiálnu….všude.

Jaro 201..klidnější, řešení praktických věcí, jemnější energie, sociální citění

Červen Jupiter v Blížencích…komunikace, pozor na podvody…

Léto složitější..pozor při řízení aut…

Říjen Saturn do Štéra… intuice, emoce, duševní hygiena…

 

Mystika 2012

Etapy ve vývoji lidstva, Vesmíru přinášejí vlny, teď šla vlna nahoru, rychlost, urychlování všeho… lidstvo si hlavně vzalo vývoj materiální, rozumový… zapomnělo na vývoj citový, intuici potlačovalo, oddělilo se obecně od svého cítění, zaměřilo se moc navenek a ztrácelo sojení s vnitřkem, se svojí podstatou kterou je Láska, Vděk, Víra v sebe a v širší souvislosti bytí. Oddělilo se hodně i od přírody a živočichů, jakoby ono samo bylo něco více, jen to vše používat, postavilo se nade vše živé i neživé, tím se velmi oslabilo a osamotilo….

Teď má šanci to poznat a začít měnit.. začít si stále uvědomovat i citit jak je všeho součástí, jak nemusí bojovat se vším, mezi sebou, o všechno…, ale může spolupracovat..

Lidé si vše absolutizovali, asi aby si to ulehčili..domněle… rozdělili vše na moje, tvoje- dobré, špatné- užitečné neužitečné-rozum, city, intuice- vlastně ve svém rozumovém pojetí světa a života udělalo mnoho dogmat, těch se drží a proto se přestává vyvíjet, protože si samo stanovilo hranice a za ty se teď nedokáže i bojí dostat. Jak vše musí uchopit, pojmenovat, zařadit, chytá se vlastních sítí a nevidí v kritických chvílích východiska, protože má zatemněný horizont Bytí…má veliký strach z neuchopitelného, jiného, odlišného, nevidí jinou cestu než to zničit…a tím potom ničí samo sebe…

Neustálým hodnocením, přiřazováním hodnoty všemu v životě se ztratila radost, volnost a svoboda…inspirace, ztratilo se spojení s Univerzálním věděním, jakoby se většina lidstva dostala do temné chodby a ztratila světlo, které jí umožní nalézt východ… navíc východů je mnoho, není jen jeden, jak si většina lidí mylně myslí…

Přiřazení většího významu penězům, než ve skutečnosti mají se do vleku finančního systému a peněz dostalo celé lidstvo… peníze nejsou zlem, jen jsme přecenili jejich význam, peněžní toky jsou jsou toky energií, peníze sami o sobě nemají žádný význam, ani moc, než jen tu, kterou jim my lidi dáme… je to pouze prostředek výměny mezi lidmi v určitém období, nebyly tu od počátku a nebudou tu stále… přijmout zdravý vztah k penězům jako k prostředku výměny věcí a služeb mezi lidmi… dát hodnotu věcem a službám takovou, jaká jim skutečně náleží, nenechat se penězi manipulovat, jen je zatím používat.. nepřeceňovat ani neodsuzovat.. prostě zatím tu jsou… zdravě si nastavovat vlastní potřeby, nenechat se manipulovat zvenku, že toto jsou moje potřeby, toto je moje hodnota, toto je moje cena… co skutečně potřebuji k šťastnému životu zjišťovat uvnitř sebe….

Neklamat druhé a nenechat se klamat, neokrádat druhé a nenechat se okrádat třeba tím, že hromadím věci, které mi k ničemu nejsou, že na věcech lpím, že se za věci schovávám. Moje skutečná hodnota nezávisí na tom co mám, co umím, co vím… moje skutečná hodnota je je fakt mého života!!!

Otevřít svoji mysl, otevřít oči, začít slyšet, začít cítit, začít vnímat to je cesta z temnoty strachu, boje a bezvýchodnosti…

Materiální svět je jen odraz světa skutečného, když to pochopíme, můžeme i ten materiální svět měnit.. ale nejprve měnit sebe změnou vnímání rozměrů života, poznáním sebe jako cítící a nejen myslící bytosti…

Pochopit, že vše je relativní, nic není absolutní, že možná vše je jinak než si myslím, netrvat na jistotách, tedy domnělých jistotách přinese svobodu a větší prostor života samotného…

Pochopit, že člověk je jen součástí úžasného celku jímž je celé bytí, i to, které všichni nedokážeme třeba vnímat… přijmout to, že i to co já nevidím, neslyším, nerozumím tomu… může existovat…

Víra, intuice, city, vědomá rozumná mysl nejsou v rozporu, ale máme se je učit všechny společně používat… to nám přinese jiný obraz nás samých i světa a života…

To, co chci od druhých mám chtít nejprve od sebe… to co nechci od druhých, nemám ani já jim činit…

Láska nezná strach, obavy, nejistotu, Láska zná porozumění, spolupráci, soucítění

Všichni chceme být šťastní, mé štěstí je i štěstím druhých a štěstí druhých je i mým štěstím…podělit se o své štěstí mi přináší štěstí…

 

Mantra pro rok 2012:

Jsem Láska, jsem štěstí, jsem soucítění, jsem stejný jako všichni a všichni jsou stejní jako já, všichni hledáme cestu Lásky a štěstí!