Den dušičkový

Dnes je 1.11.2010 a je svátek všech zesnulých, nebo také dušičky…… co nám tento den přináší? přináší nám energie, které nám ukazují širší rozsah našeho bytí, to, že tu žijeme jako lidé v našem těle v tomto životě a zároveň že tento náš fyzický život má širší rozměr než jen rozměr existence ode dne narození do dne fyzické smrti. Ten dotek smrti, konce našeho fyzického života je pro nás velmi prospěšný. Na jedné straně si vážit každé minuty, kdy dýcháme, kdy žijeme, kdy prožíváme, vnímáme svými fyzickými smysly…. na straně druhé i dotknout se něčeho, co má přesah přes naše běžné zkušenosti…. nemusíme mít strach z toho, že jednou přijde moment, kdy naše fyzické tělo přestane fungovat, kdy přijde okamžitk, kdy naše duše opustí toto tělo a bude následovat cestu do spojení se s Prozřetelností. To nám může dát schopnost života si vážit a zároveň na něm zbytečně nelpět….. A také si můžeme uvědomit i pocítit, že ti, kteří již své tělo odevzdali zemi a jejichž duše se odpoutala od zkušeností prostřednictvím fyzického života nezmizeli z našeho života, ale jsou v něm neustále prostřednictvím toho, co jsme spolu zažili. Můžeme si uvědomit, že vše na tomto světě je nám pouze propůjčeno k tomu, abychom získávali zkušenosti. Nic nám nepatří, tedy o nic také nemůžeme přijít… a to nám může dát sílu v podobě svobody a pokory.

Dnešní slunečný den nám může pomoci také dořešit přijetí odchodu někoho našeho blízkého, konečně ho můžeme v lásce propustit do světla a nepřipravovat se tak zbytečně o radost a energii s ní spojenou. Zákon zachování energie nám v tom může být nápomocen, pokud si uvědomíme jeho působení na všech úrovních existence: žádná energie se neztratí, jen se promění. A proměna je vývoj a ten nezastavíme. Lépe je to takto přijmout a radosvat se z toho, že jsme to pochopili a přijali.