Letní Slunovrat 20. června 2020

V noci 20. června nastane Slunovrat!

Ten letošní nám dá šance „posvítit si“ na vlastní temné stránky – pocity křivdy, viny, přehnaná kritičnost k sobě i k druhým, nepřejícnost, závist, marnivost, chamtivost, sobeckost, lenost, podvádění, přetvářka, lhaní…

Máme možnost někde na klidném místě se sami na sebe a do sebe podívat a sebrat odvahu a sílu být k sobě upřímný a přiznat si ty temné stránky, potom prosit sám sebe, abychom se dokázali těchto temných energií zbavit a odpustit si, to co jsme již v minulosti pocítili, pomysleli, vyřkli a učinili…. a posílit v sobě Naději v to, že tyto temné energie nás nebudou ovládat. 

Jako symbol tohoto očištění můžeme napsat na kus papíru:

Přiznávám sám sobě, že jsem v minulosti prožíval/a/, pociťoval/a/ temné pocity a myšlenky, prosím za odpuštění a odpouštím sám sobě . Kéž oheň tyto temné energie spálí a očistí. Amen

Ten kus papíru spálit na ohni a poděkovat.

Potom zapálit bílou svíčku, jako symbol Světla, které přijímám do života.

Přeji Vám krásné slunovratové období! Aloha!